Sa oled siin

Uudised

07.02.2018

Pikendasime tähtaega: Andmekaitse Inspektsioon võtab tööle andmeturbeinspektori

Sul on põhjalikud teadmised infotehnoloogia ja andmeturbe rakendamise võimalustest ning tunned huvi andmekaitse valdkonna vastu? Andmekaitse Inspektsioon pakub Sulle huvitavat ja arendavat tööd väikeses kollektiivis. Andmekaitse valdkonnas on huvitavad ajad - andmekaitseõigus on uuenemas ning...
15.01.2018

Mõjuhinnangust ja eelkonsulteerimisest

Küsimus: Kas uus isikuandmete kaitse üldmäärus nõuab tõepoolest ettevõtjalt kõigi andmetöötlustoimingute puhul mõjude hindamist ja andmekaitse inspektsiooniga konsulteerimist? Vastab Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep: „Ei nõua. Tegemist on järjekordse müüdiga, mis seoses uue...
05.01.2018

Don’t panic! How to be compliant with the new GDPR in 5 steps

e-Estonia news The EU General Data Protection Regulation is entering into force on 25 May 2018, with the main goal to harmonize the already existing data protection laws across Europe. The Estonian Parliament is on its way to approve the implementation act to outline new rules for both the public...
05.01.2018

Uus andmekaitseraamistik tekitab järjest suuremat huvi

Andmekaitse Inspektsioon võttis kokku 2017. aastal nõuandetelefonile tehtud kõned. Kokkuvõttest selgus, et uue teemana tuntakse üha enam huvi kevadel rakenduva isikuandmete kaitse üldmääruse vastu. Läbi aastate on enim küsitud ka isikuandmete avalikustamise kohta internetis ja meedias. Samuti...
05.01.2018

Eelinformatsioon 8.-14. jaanuar

Teisipäeval, 9. jaanuaril toimub Andmekaitse Inspektsioonis teenuste korraldamise ja teabehalduse aluste määruse alusel moodustatud koordineeriva nõukogu koosolek. Päevakorras on arutelu andmekaitsespetsialistide määramise seisust, ülevaade uuest isikuandmete kaitse seadusest,...
04.12.2017

Alaealise nõusolekust

Küsimus: Järgmisel kevadel hakkab kehtima Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus. Kas seoses määrusega peab alaealiste isikuandmeid kogudes edaspidi alati lapsevanemalt nõusolekut küsima? Näiteks suhtluskeskkonna kasutamisel – kas konto loomiseks peab olema lapsevanema luba? Vastab Andmekaitse...
01.12.2017

Eelinformatsioon 4.-10. detsember

Teisipäeval, 5. detsembril kohtub Andmekaitse Inspektsioon Eesti Perearstide Seltsiga, et selgitada tervishoiuvaldkonnas tekkinud küsimusi seoses EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisega.
24.11.2017

Eelinformatsioon 27.11-03.12

28.-29. novembril toimub Brüsselis Euroopa andmekaitseasutuste töörühma täiskogu istung. Istungi käigus on kavas vastu võtta rikkumisteadete esitamise näidisdokument, nõusoleku ja läbipaistvuse juhendmaterjalid, samuti juhendmaterjalid, mis on seotud andmete edastamisega mittepiisava andmekaitse...
22.11.2017

Õigus andmete kustutamisele

Küsimus: Kas isikuandmete kaitse üldmäärus annab tõepoolest inimesele õiguse nõuda kõigi enda kohta käivate andmete kustutamist? Vastab Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep: "Tuleval kevadel jõustuv Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus on vaieldamatult üsna keerukas õigusakt....
15.11.2017

Andmekaitse Inspektsioon valmistab ette andmekaitsereformi rakendamist

Kolmapäeval, 15. novembril kogunesid Andmekaitse Inspektsioonis ministeeriumide ning Riigi Infosüsteemi Ameti esindajad, et valmistada ette andmekaitsereformi rakendamist ja koordineeriva nõukogu moodustamist. Järgmise aasta maist jõustub EL-i mahukas andmekaitse üldmäärus koos rakendusaktidega....

Lehed