Sa oled siin

Uudised

25.09.2018

Andmekaitse Inspektsioon võtab luubi alla omavalitsuste infoturbe

Andmekaitse Inspektsiooni üks prioriteetidest on tõsta haldusreformijärgsete omavalitsuste infoturbe ja andmekaitse alast teadlikkust. „Digiühiskonnas on oluline usaldus andmetöötluse vastu. Usalduse tekkimise eelduseks on töötajate teadlikkus,“ kõneles inspektsiooni peadirektor Viljar Peep. Ta...
10.09.2018

Avaliku teabe päev kohalike omavalitsuste töötajatele

Alates 25. maist kehtima hakanud isikuandmete kaitse üldmäärus on toonud kaasa mitmeid küsimusi teemades, mis puudutavad kohaliku omavalitsuse igapäevatööd. Andmekaitse Inspektsioon kutsub omavalitsuste töötajaid osalema Avaliku teabe päeva üritusele, mis toimub 28. septembril 2018 algusega kell 10...
05.09.2018

Andmekaitse inspektsiooni nõuandetelefon on punane, aga kaebuste arv pole oluliselt kasvanud

25. maist kehtima hakanud isikuandmete kaitse üldmäärus tõi Andmekaitse Inspektsiooni nõuandetelefonile maist augusti lõpuni 960 kõne, möödunud aasta samal perioodil helistati 453 korral. Kaebuste arv pole oluliselt kasvanud. „Küsimused ja selgitustaotlused võib jagada kaheks, ühed tulenevad...
29.08.2018

Uue aja nõue – isikuandmetega seotud rikkumiste teated

25. maist kehtima hakanud isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt peab andmetöötleja isikuandmete turvanõuete rikkumisest järelevalveasutusele teada andma. Andmekaitse Inspektsioonile on rikkumisteateid esitatud kolme kuuga 33 - keskmiselt kaks korda nädalas. Andmekaitse Inspektsioonile teatatud...
03.08.2018

Euroopa Kohtu eelotsus: Facebooki fännilehe administraatorid on kaasvastutavad andmetöötlejad

Euroopa Kohtu 5. juunil 2018 eelotsuse järgi on Facebooki fännilehe administraator andmetöötluses kaasvastutav töötleja. Kasutades Facebooki küpsiseid nii külastajate isikuandmete kogumiseks kui töötlemiseks, tuleb administraatoritel oma fännilehe külastajaid teavitada sellest, milliseid küpsiseid...
25.07.2018

Ettevõtjaportaalis on registreeritud ligi 1600 andmekaitsespetsialisti

25. mail hakkas kehtima Euroopa Liidu liikmesriikidele otsekohalduv isikuandmete kaitse üldmäärus, mis on inimesi pannud enam uurima andmekaitse teema kohta. „Kõigepealt hea on see, et üldmääruse kehtima hakkamine on toonud inimesi lähemale andmekaitse teemale. Arengud toimuvad ja andmekaitse...
24.07.2018

Tööpakkumine inspektorile

Andmekaitse Inspektsiooni eesmärk on aidata kujundada ühiskonda, kus väärtustatakse üksikisiku õigust eraelule ja riigi tegevuse läbipaistvust. Valdkonna tunnustatud eksperdina leiame õiglase tasakaalu isiku põhiõiguste, avalike ja ärihuvide vahel. Isikuandmete kaitse on ühiskonda läbiv teema....
06.07.2018

Euroopa vaidleb mõjuhinnangu nimekirjade kooskõlastamise üle

Euroopa andmekaitsenõukogu juuli alguse koosolekul arutati mõjuhinnangu nimekirjade kooskõlastamist. „Mõjuhinnangu koostajate nimekiri on tõsine proovikivi Euroopa andmekaitsenõukogule“, leiab Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep. „Ei üldmäärus ega mõjuhinnangu kohta käiv...
06.07.2018

Kolmandatesse riikidesse andmete edastamisel tuleb andmetöötlejatel lähtuda isikuandmete kaitse üldmäärusest

Andmetöötlejate isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu asuvate riikide ettevõtetele on reguleeritud Euroopa isikuandmete kaitse üldmääruse artiklitega 44-50. Üldpõhimõte kolmandatesse riikidesse andmete edastamisel on, et kõigepealt peab edastamiseks olemas olema õiguslik alus. Seejärel...
02.07.2018

Andmekaitsespetsialist on esimese poolaasta nõuandetelefoni enimkäsitletud teema

Andmekaitse Inspektsiooni nõuandetelefoni kõnede arv on käesoleva aasta esimesel poolaastal kahekordistunud võrreldes eelmise aastal sama perioodiga, peamised küsimused olid seotud isikuandmete kaitse ja üldmääruse jõustumisega. „Tervelt 84% kõigist 1566 infoliinile poolaasta jooksul laekunud...

Lehed