Sa oled siin

Uudised

27.01.2017

28. jaanuaril tähistatakse andmekaitsepäeva

Laupäeval, 28. jaanuaril tähistatakse üle maailma andmekaitsepäeva. Rahvusvaheline andmekaitsepäev on pühendatud andmekaitsealaste õiguste tutvustamisele ja andmetöötlusega seotud riskide teadvustamisele. Andmekaitsega seotud küsimused saadavad meid kõiki igal sammul. Meie isikuandmeid...
24.01.2017

Suurandmete analüüsimisel peab järgima andmekaitse põhimõtteid

Andmekaitse Inspektsioon avaldas uue juhendi „Suurandmed ja privaatsus“, milles selgitatakse suurandmete (big data) olemust ja nende töötlemise mõju inimese eraelule. Juhendis jagatakse soovitusi andmekaitse põhimõtete paremaks järgimiseks suurandmete kogumisel ja analüüsimisel. Samuti selgitatakse...
23.01.2017

Otseturustus ja lugupidav suhtumine kliendi andmetesse

Reklaame näeme me kõikjal enda ümber – hommikul tööle minnes ja õhtul töölt tulles linnapildis, koju jõudes paberkandjal postkastis aga ka digitaalsel kujul, internetis surfates või e-kirju lugedes. Reklaami eesmärk on tutvustada võimalikult suurele hulgale inimestele midagi uut ja kasulikku,...
20.01.2017

Eelinformatsioon 23.-29. jaanuar

Teisipäeval, 24. jaanuaril osaleb Andmekaitse Inspektsiooni inspektor Kristjan Küti Brüsselis Euroopa Liidu andmekaitseasutuste töörühma menetlustöö allrühma kohtumisel, kus arutatakse praktilist piiriülese menetlustöö korraldamist. Reedel, 27. jaanuaril osaleb Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor...
13.01.2017

Eelinformatsioon 16.-22. jaanuar

Teisipäeval, 17. jaanuaril kohtub Andmekaitse Inspektsioon ettevõtlus- ja erialaorganisatsioonide ning ülikoolide esindajatega ümarlauas, et jätkata arutelu andmekaitsespetsialisti kompetentsistandardi üle.
12.01.2017

Euroopa Komisjon tegi ettepanekuid andmekaitsenormide ajakohastamiseks

Euroopa Komisjon tegi 10. jaanuaril mitmeid ettepanekuid andmekaitsenormide ajakohastamiseks. Kavandatava e-privaatsuse määrusega tagatakse elektroonilise side valdkonnas rangem eraelu kaitse. Samuti pööratakse tähelepanu sellele, et Euroopa institutsioonid järgiksid isikuandmete töötlemisel samu...
06.01.2017

Eelinformatsioon 9.-15. jaanuar

Kolmapäeval, 11. jaanuaril osaleb Andmekaitse Inspektsiooni väliskoostöö nõunik Maarja Kirss Brüsselis Euroopa Liidu andmekaitseasutuste töörühma koostöö alagrupi kohtumisel, kus arutatakse andmekaitseasutuste omavahelist koostööd Euroopa andmekaitsemääruse valguses. Kohtumisel arutatakse olulise...
05.01.2017

Andmekaitse Inspektsiooni nõuandetelefonile helistajate arv on kasvanud

Andmekaitse Inspektsioon võttis kokku 2016. aastal nõuandetelefonile tehtud kõned. Kokkuvõttest selgus, et võrreldes eelmiste aastatega on sagenenud küsimused  isikuandmete avalikustamise kohta internetis, samuti küsitakse üha tihemini nõu ka salvestusseadmete kasutamise kohta. Aasta jooksul...
02.01.2017

Andmekaitse Inspektsioon võtab tööle andmeturbeeksperdi

Sul on põhjalikud teadmised infotehnoloogia ja andmeturbe rakendamise põhimõtetest ja kasutamisvõimalustest? Andmekaitse Inspektsioon pakub huvitavat ja arendavat tööd väikeses kollektiivis. Otsime andmeturbeeksperti, kes analüüsiks infotehnoloogia mõju privaatsusele ja avaliku teabe...
23.12.2016

Üleüldine ja valimatu liikluse- ning asukohaandmete säilitamine on vastuolus Euroopa Liidu õigusega

Euroopa Kohus leidis hiljutises lahendis (C-203/15 ja C-698/15), et üleüldine ja valimatu liikluse- ning asukohaandmete säilitamise kohustus on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Ennetava meetmena on liikmesriikidel võimalus ette näha ainult selliste andmete sihipärane säilitamine, mis on vajalikud...

Lehed