Sa oled siin

Uudised

27.03.2019

Mõjuhinnang on riskide kaardistamine ja hindamine

Mõjuhinnang on nagu alustava ettevõtte SWOT analüüs, aga seda viiakse läbi isikuandmete töötlemise spektris, et maandada kõikvõimalikud isikuandmetele rakenduvad ohud ning riskid inimeste privaatsusele digimaailmas. Vaatamata sellele, et teatavatel juhtudel tuleb mõjuhinnangu nõue isikuandmete...
15.03.2019

Pakume tööd andmeturbeinspektorile

Andmekaitse Inspektsiooni eesmärk on aidata kujundada ühiskonda, kus väärtustatakse üksikisiku õigust eraelule ja riigi tegevuse läbipaistvust. Seetõttu tegeleme igapäevaselt nii infotehnoloogiliste kui õigusalaste küsimustega.  Lisaks on andmekaitse valdkonnas huvitavad ajad – möödunud aastal...
04.03.2019

Pakume tööd inspektoritele

Andmekaitse Inspektsiooni eesmärk on aidata kujundada ühiskonda, kus väärtustatakse üksikisiku õigust eraelule ja riigi tegevuse läbipaistvust. Seetõttu tegeleme igapäevaselt nii infotehnoloogiliste kui õigusalaste küsimustega.  Lisaks on andmekaitse valdkonnas huvitavad ajad – möödunud aastal...
26.02.2019

Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus hakkab kehtima 15. märtsist

15.märtsist 2019 kahtima hakkav isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus näeb ette Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse ja õiguskaitsevaldkonna direktiivi rakendumise eri õigusvaldkondades. Seaduses on sätestatud isikuandmete töötlemise täpsed eesmärgid ja alused ning isikuandmete...
18.02.2019

Eelinfo piiriülese andmetöötlusega tegelevatele asutustele ja ettevõtetele, kui toimub kokkuleppeta Brexit

Juhul, kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust kokkuleppeta, muutub ta alates 30. märtsist kell 01.00 (Eesti aja järgi) mittepiisava andmekaitsetasemega riigiks. Isikuandmete eksportija jaoks tähendab see täiendavate kaitsemeetmete kasutusele võtmist, et kaitsta Ühendkuningriiki edastatud...
04.02.2019

Avalikul kooli üritusel pildistamist isiklikul otstarbel ei saa keegi ära keelata

Andmekaitse Inspektsioon soovitab suhtuda kriitiliselt mitteametlikesse väljaütlemistesse seoses isikuandmete kaitse üldmäärusest tulevate keelamistega. Kahjuks on sellel teemal levimas väärinfot, mis külvab asjatult paanikat. Andmetöötluspõhimõtted ja sellest tulenevad nõuded pole põhimõtteliselt...
28.01.2019

Nutiseadmesse ei ole vaja kasutuid rakendusi ja faile, kuna need võivad koguda sinu kohta infot

Täna, 28. jaanuaril on ülemaailmne isikuandmete kaitse päev, mispuhul jagame soovitusi, kuidas nutiseadmed ebavajalikust puhastada, et oma privaatsust veelgi enam kaitsta. Kustuta oma arvutis allalaaditud failide kausta sisu. Sinna salvestuvad kõik failid, mida oled näiteks internetist laadinud...
22.01.2019

Isikuandmed töösuhetes on tõusnud aktuaalseks teemaks

Andmekaitse Inspektsiooni infotelefoni 2018. aasta kõnede hulgas oli kõige enam töösuhetega seotud küsimusi, kokku helistati 2556 korral ning võrreldes varasema aastaga kasvas kõnede arv kolmekümmend viis protsenti. „Kõige rohkem tunti mullu huvi isikuandmete töötlemise vastu töösuhetes ja sel...
14.01.2019

Uue isikuandmete kaitse seaduse lugemisel tuleb olla tähelepanelik

Eestis hakkab 15. jaanuarist kehtima uus isikuandmete kaitse seadus. Andmekaitse Inspektsiooni õigusdirektori Raavo Palu sõnul andmetöötluse põhimõtetesse muudatusi ei tule, kuid õigusakti enda lugemisel tuleb olla tähelepanelikum. „Uus seadus lähtub otsekohalduvast üleeuroopalisest isikuandmete...
08.01.2019

Automüüjate teadlikkus eCall-süsteemi toimimispõhimõtete kohta ei ole piisav

Möödunud aasta lõpus Andmekaitse Inspektsiooni läbiviidud eCall seire tulemuste põhjal on automüüjate teadmised automaatse hädaabiteavitussüsteemi toimimise kohta liiklusõnnetusse sattumisel üsna vähesed, selgus Andmekaitse Inspektsiooni poolt läbiviidud kaheksa automüüja vastuste kokkuvõttest....

Lehed