Sa oled siin

Valmis õigustatud huvi juhend

15.05.2020
Õigustatud huvi juhend tekstina sinisel taustal

Peale isikuandmete kaitse üldmääruse kehtimahakkamist on üha enam kuulda, et isikuandmete töötlemine põhineb sellisel õiguslikul alusel, milleks on õigustatud huvi.
Õigustatud huvile tuginemist tuleb eelnevalt tõsiselt kaaluda, sest see nõuab alati põhjendamist ning vastutust. Mida selgem on põhjendus, seda läbipaistvam on andmetöötlus. Kuidas kasutada õigustatud huvi, selle kohta valmis Andmekaitse Inspektsioonil juhend, millega saab tutvuda https://www.aki.ee/et/koik-juhised-loetelus