Sa oled siin

UUT KODULEHEL: Andmekogude kooskõlastamisest

14.08.2013

Valminud on kaks uut juhendit, mis puudutavad avaliku sektori andmekogude kooskõlastamist.

Tutvu andmekogude asutajale ja pidajale mõeldud juhendiga: Andmekogude juhend (RTF)  ja
Andmekaitse Inspektsiooni nõuetega andmekogude kooskõlastamisel: Andmekaitse Inspektsiooni menetluskord riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA) (RTF) .

Avaliku sektori andmekogud on riigi, omavalitsuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ning muude avalikke ülesandeid täitvate isikute andmekogud.
Andmekogusid normib avaliku teabe seaduse (AvTS) 51. peatükk. See piirdub üksnes avaliku sektori andmekogudega ega hõlma erahuvides peetavaid andmekogumeid.

Andmekaitse Inspektsioon kooskõlastab koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga (Riigi Infosüsteemi Ametiga) riigi infosüsteemi haldussüsteemis (RIHA-s) andmekogu dokumentatsiooni andmekogu elutsükli neljas etapis:

  • andmekogu asutamisel
  • kasutusele võtmisel
  • andmekoosseisu muutmisel
  • lõpetamisel (sh. andmekogu jagunemisel, andmekogude ühendamisel).

Kooskõlastused saanud andmekogu registreeritakse RIHA-s ning saab liidestuse andmevahetuskihiga (x-teega).