Sa oled siin

Uus isikuandmete kaitse seadus alandab vanuse alammäära infoühiskonna teenuste saamisel

12.12.2018

Täna, 12. detsembril võttis Riigikogu vastu isikuandmete kaitse seaduse, mis on arvult neljas peale esimese seaduse kehtima hakkamist aastal 1997. Seadus lähtub üleeuroopalisest isikuandmete kaitse üldmäärusest, mis annab võimaluse teatavates küsimustes teha täpsustusi ning erisusi. Üks selline näide on noortele infoühiskonna teenuste pakkumise võimaldamise reguleerimine.

„Peatselt kehtima hakkava isikuandmete kaitse seaduse kohaselt võib vähemalt 13-aastane noor ise anda nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks infoühiskonna teenuse saamiseks. Infoühiskonna teenusteks loetakse elektrooniliselt osutatavaid teenuseid. Kõige enam kasutatavamad on näiteks sotsiaalmeediakonto avamine, e-postikonto loomine ja ka muusika voogedastuse tellimine. Infoühiskonna teenuseks ei loeta telefonikõne ega televisiooni- või raadioteenust,“ kõneles Andmekaitse Inspektsiooni õigusdirektor Raavo Palu.

Palu selgitas, et kui noor on alla 13-aastane, peab andmetöötluseks loa andma vanem või seaduslik esindaja. Kui aga andmete töötlemine toimub mõnel muul õiguslikul alusel, näiteks on selleks põhikooli - ja gümnaasiumi seadus, siis ei ole üldreeglina vanema nõusolekut andmetöötluseks vaja. Nõusoleku andmine puudutab vaid infoühiskonna teenustele ligipääsu.

Uus vanuse alammäär ning teised muudatused hakkavad kehtima alates 15.01.2019.  Uuenenud seadus ei too kaasa suuri muutusi ning kehtima jäävad senised andmetöötluspõhimõtted.  Iga inimene omab jätkuvalt õigust teada, milliste andmetega ja kuidas kuskil andmete kogumis toimetatakse ning nagu siiamaani saab taotleda kõikide ebaseaduslikult töödeldavate andmete kustutamist. Ka organisatsioonidel ei lasta uutmoodi toimetada, sest nagu matemaatikas on tehtel vastus, on ka andmete töötleja igal toimingul tagajärg, mille eest ta peab vastutama.

Kui isikuandmete kaitse seadus on saanud Riigikogu heakskiidu, siis tulevikku lükkus isikuandmete kaitse seaduse rakendusseaduse vastuvõtmine, mis õigusdirektori sõnul tähendab, et muutmata jäävad veel 127 erinevat seadust, mis täpsustavad konkreetsetes valdkondades isikuandmete töötlemist.