Liikluskaamerate kasutamisest

14. Märts 2017
PrintPDF Jaga

Viimasel ajal on seoses liikluskaamerate kasutuselevõtuga Tallinna linnas levitatud meedias plaane, mille kohaselt soovitakse lisaks senisele automaatsele liiklusjärelevalvele kaameraid kasutada ka näiteks ühissõidukiradade väärkasutuse tuvastamiseks. Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep juhib tähelepanu, et ühissõidukiradade väärkasutust ei ole võimalik automatiseeritult tuvastada.

Liiklusseaduse kohaselt tohivad ühissõidukirada kasutada ka taksod ja bussid (aga mitte tühjalt, vaid reisijatega), tööülesandeid täitvad eritalituse sõidukid ja elektrisõidukid. Ka kõik muud sõidukid võivad ühissõidukirada kasutada enne ja pärast pööret ning enne ja pärast seismajäämist sõitjate peale- või maha minekuks. Samuti võib ühissõidukirada kasutada ümberpõikeks, kui pärisuunavööndis puuduvad muud sõidurajad. Kui seda lubab liikluskorraldusvahend, võib ühissõidukirada kasutada ka muu sõiduk.

Kõigil neil juhtudel ei ole võimalik ühissõidukiraja õiguspäraseid kasutajaid automatiseeritult välja sõeluda. See tähendab, et rikkumiste väljaselgitamiseks tuleks pildistada või filmida kõiki teatud tänavalõiku läbivaid inimesi ja seejärel hakata salvestiste alusel rikkujaid välja selgitama. Kuna tegemist ei ole automaatse protsessiga, ei saa sellist andmetöötlust kehtiva seaduse kohaselt trahvi määramiseks kasutada.

Tallinna Transpordiamet on meedias viidanud plaanile seadust muuta, kuid Andmekaitse Inspektsiooni sellest seni teavitatud ei ole. Seetõttu saatis inspektsiooni peadirektor Viljar Peep möödunud nädala lõpul asjassepuutuvatele ametiasutustele ka ringkirja, milles varem välja toodud seisukohtadele taas tähelepanu juhib.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner