EKooli infosüsteem on viidud andmekaitse alaste nõuetega vastavusse

15. Sept 2011
PrintPDF Jaga

Andmekaitse Inspektsioon tegi järelseire eKooli süsteemis, veendumaks, et varasemad puudused õpilaste andmete säilitamisel on kõrvaldatud. Alanud kooliaastaks on Koolitööde AS viinud infosüsteemis puudumisandmete pidamise vastavusse andmekaitse nõuetega .
 

Möödunud aastal alustas Andmekaitse Inspektsioon riiklikku järelevalvet eKooli infosüsteemi üle, mille tulemusel käesoleva aasta mais tegi inspektsioon Koolitööde AS-le ettepaneku õpilaste andmete korrektseks säilitamiseks.

Isikuandmete kaitse seadus nõuab, et tagantjärele peab olema võimalik kindlaks teha, millal, kelle poolt ja milliseid isikuandmeid salvestati, muudeti või kustutati või millal, kelle poolt ja millistele isikuandmetele andmetöötlussüsteemis juurdepääs saadi.

Seekordne järelseire kätkes endas kümne juhuslikult valitud kooli kontrollimist eKooli süsteemi kasutamisel. Andmekaitse Inspektsioon tuvastas, et varem ilmnenud puudused õpilaste puudumisarvestuse pidamisel on kõrvaldatud.

„Sarnaseid, internetipõhiseid õppeandmete infosüsteeme, on Eesti koolides kasutusel teisigi, mille suhtes oleme samuti otsustanud viia läbi isikuandmete kaitse alased kontrollid": sõnas inspektsiooni järelevalveosakonna direktor Kaja Puusepp.
 

Ülevaate Koolitööde AS poolt pakutava eKooli infosüsteemi suhtes läbiviidud menetluse käigust ja varasematest etteheidetest leiate: http://www.aki.ee/est/index.php?part=news&id=401&group=3 .
 

Heade soovidega,

Stiina Liivrand
Andmekaitse Inspektsiooni nõunik
627 41 34
55 666 000
Grupid: Pressiteated
Lisatud: 15.09.2011, 12:39

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner