Andmekaitse Inspektsioon: Riigi Kinnisvara AS on avaliku teabe valdaja

1. Märts 2016
PrintPDF Jaga

Andmekaitse Inspektsioon menetles vaiet, kus vaidlustati Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) keeldumine väljastamast inimesele teabenõude korras dokumenteeritud teavet riigiasutuse poolt hallatava hoone seisukorra kohta. Inspektsioon otsustas, et RKAS on avaliku ülesande täitja selles osas, mis puudutab avaliku võimu teostavate asutuste poolt hallatavate hoonete korrashoidu. Seega on RKAS ka avaliku teabe valdaja, mistõttu tal tuleb sellekohased teabenõuded täita.

RKAS on 100 % riigi omanduses olev ettevõtte, mis loodi varemalt riigile kuulunud kinnisvara haldamise eesmärgil. Riik andis oma kinnisvara RKASile mitterahalise sissemaksena suurendades RKASi aktsiakapitali. Riigi kinnisvara on seega koondatud RKASi omandusse, kust riigiasutused seda omakorda üürivad.

RKASi asutamisotsuses on viidatud valitsuse korraldusele, mis anti välja tol ajal kehtinud Riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seaduse alusel. Nimetatud seadus sätestas, et riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise  ja nendes osalemise eesmärgiks on eelkõige riigi funktsioonide parema täitmise ja riikliku majanduspoliitika elluviimise kindlustamine.

Kõnealuse korralduse seletuskirjas on märgitud, et riigi kinnisvara on vahend avaliku võimu teostamiseks ja sellest sõltub osaliselt avaliku võimu teostamise kvaliteet. RKASi missioon on väärtustada riigi kinnisvara ning anda riigivalitsejate kasutusse vara, mis oma funktsionaalsusega vastab riigivõimu teostaja vajadustele.

Andmekaitse Inspektsioon on seisukohal, et RKAS täidab lihthalduse ülesandeid, mis seisnevad riigivara (kui avalike hüvede osutamise keskkond ja vahend avaliku võimu teostamiseks) haldamises ja arendamises ning avalikke ülesandeid täitvale asutusele vajalike ruumide kasutusse andmises ning korras hoidmises.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner