Sa oled siin

Uudishimupäring tõi väärteotrahvi

17.08.2020
Euroopa Liidu sümbol
Politseiteenistuja ja tervishoiutöötaja said Andmekaitse Inspektsioonilt kiirmenetluse korras väärteotrahvi uudishimupäringu eest.
 

Nii tervishoiutöötajal kui politseiteenistujal puudus päringute tegemiseks õiguslik alus, st puudus teenistusülesandest tulenev teadmisvajadus ning mõlemal juhul oli tööandja infosüsteemi kasututusreegleid ja andmekaitsenõudeid töötajatele tutvustanud.

Vaatamata sellele tegi politseiteenistuja uudishimupäringuid oma tulevase abikaasa ja tema pereliikme kohta MIS ja Kairi süsteemis kokku kolmel korral. Tervishoiutöötaja uuris kolmanda isiku palve peale e-tervise infosüsteemist infot kiirabi väljakutse kohta kindla inimese juurde. 

Uudishimupäringute eest määrati töötajatele väärteotrahv. Politseiteenistuja pidi karistuseks maksma 48 eurot ja tervishoiutöötaja 56 eurot.

Isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise eest võib kiirmenetluses määrata füüsilisele isikule rahatrahvi kuni 800 eurot (200 trahviühikut). Karistuse määramisel on arvestatud asjaoluga, et isikud kahetsesid tegu ja olid nõus kiirmenetlusega.