Sa oled siin

TikTok on sunnitud tegema muudatusi, mis puudutavad alaealisi ja eemaldama rakendusest teatud disainilahendused

18.09.2023

15. septembril võttis Iirimaa järelevalveasutus vastu otsuse, milles leiti, et TikTok Technology Limited (TikTok) on rikkunud isikuandmete kaitse üldmäärust (IKÜM) seonduvalt 13–17-aastaste lastega.

Iirimaa otsus järgnes Euroopa Andmekaitsenõukogu otsusele, milles leiti, et TikTok rikkus IKÜM õigluse põhimõtet, muutes alaealistele isikuandmete kaitset soodustavate valikute tegemise põhjendamatult keeruliseks. Andmekaitsenõukogu peab otsuse tegema IKÜM artiklis 65 ette nähtud vaidluste lahendamise protsessi tulemusel kui teiste riikide järelevalveasutustel on otsuse eelnõu osas vastuväiteid, millega otsuse koostanud järelevalveasutus ei nõustu. 

Iirimaa järelevalveasutuse otsuses tuvastatud probleemid seondusid TikToki hüpikakendega, mis ei suutnud kasutajatele neutraalseid valikuid esitada. Registreerimise hüpikaknas õhutati lapsi valima, et nende konto oleks avalik, mis aga riivab laste privaatsust.
Video postitamise hüpikaknas õhutati lapsi klõpsama nuppu „Postita kohe” ning valiku tühistamise nupp jäeti tagaplaanile, seejuures postituse hilisem privaatseks muutmine oli tehtud keeruliseks. Lisaks leidis Andmekaitsenõukogu, et TikToki poolt rakendatud vanusepiirangust, mis pidi takistama alla 13-aastastel rakendusele juurdepääsu, oli võimalik hõlpsasti mööda hiilida. 

Lisaks noomimisele ja nõuete täitmise korraldusele määras Iirimaa andmekaitseasutus TikTokile 345 miljoni euro suuruse trahvi. Lõpliku Iirimaa andmekaitseasutuse otsusega saab tutvuda siin: Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism.