Sa oled siin

Teabevärava eesti.ee võimalused on kasutamata

16.06.2014

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep andis täna Riigikogu põhiseaduskomisjonile ülevaate olukorrast isikuandmete kaitse ning avaliku teabe kättesaadavuse osas. Samuti räägiti tulevikuplaanidest.

„Vaadates tagasi 5 aasta tagusele ajale, on inspektsiooni poole pöördumiste arv üle 5 korra kasvanud. Kui veel 2007. aasta jooksul vaadati läbi 110 kaebust ja 251 selgitustaotlust, siis 2013. aastal olid need arvud vastavalt 550 ja 1370, millele lisandus 1344 nõuandetelefoni kõnet, kusjuures inspektsiooni ametnike arv on vähenenud,“ informeeris Peep põhiseaduskomisjoni liikmeid.

Andmekaitse Inspektsioonil on kujunenud tavaks igal aastal lisaks seadusest tulenevatele kohustustele keskenduda ka mõnele ühiskonnas tähelepanu väärivale olulisele teemale. Mullu oli selleks kaamerate kasutamine töökohtadel, avalikus ruumis ja avalikel üritustel. Antud valdkonna põhjalikuma käsitlemise raames valmis ka kaamerate kasutamise juhend, mille leiab inspektsiooni võrgulehelt.

Tänavu on andmekaitseasutuse pilk suunatud isiklike mobiilsete seadmete kasutamisele töökohtadel ning väikeettevõtlusel ja e-kaubandusel. Valmimas on 2 olulist juhendit, kus inspektsioon annab nõu nii infoturbe kui isikuandmete kaitset puudutavates juriidilistes küsimustes.

Järgmine aasta toob suure tõenäosusega kaasa suurema tähelepanu avaliku sektori masinloetava teabe taaskasutamisele ning avaliku võimu ja inimeste vaheliste elektrooniliste suhtluskanalite korrastamise võimalustele. Põhjalikumalt vaadeldakse nii teabeväravat eesti.ee kui registreid. Viljar Peep märkis, et teabevärava eesti.ee võimalused on suuresti kasutamata, mis puudutab näiteks haldus- ja kohtumenetluse alast teavet. Ta näeb siin väljakutset ka ärisektorile uute nutikate e-teenuste ja -lahenduste väljatöötamiseks. Samas on peadirektori arvates veel kõvasti ruumi õigusliku baasi täiendamiseks.

Kohtumisel tulid jutuks ka viimasel ajal palju kõlapinda leidnud interneti otsingumootorid, samuti terviseandmetele ligipääs seoses kavandatava töövõimereformiga.   

Nii põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste kui istungil osalenud justiitsminister Andres Anvelt tunnustasid Andmekaitse Inspektsiooni tööd.

AKI aastaettekande leiab siit.

 

Margit Liivoja

avalike suhete nõunik, tel 627 41 34