Sa oled siin

Rahvaloendus kulges ilma tõsiste andmekaitsealaste probleemideta

31.05.2012

Andmekaitse Inspektsioon annab teada, et seoses rahva ja eluruumide loenduse andmete avaldamisega, lõpetasime loenduse algul algatatud järelevalvemenetluse.
Kuna tegemist on nõnda mahuka isikuandmete töötlemisega, oli rahvaloendus AKI kõrgendatud tähelepanu all. Rahvaloendus kulges isikuandmete kaitse seisukohast ilma suuremate probleemideta.
E-loenduse algul ilmnenud üksikjuhtumid, kus inimene võis sattuda võõrale ankeedile, jäidki üksikjuhtudeks, sest isikuandmete lekkeoht  likvideeriti koheselt.

Rahvaloenduse jooksul inspektsiooni poole pöördunud inimesed küsisid nõu erinevate andmekategooriate küsimise õigustatuse kohta, mis on märk sellest, et inimeste tundlikkus oma andmetega seotult võib olla väga erinev.

Andmekaitse Inspektsioon hindab kõrgelt Statistikaameti koostöövalmidust andmekaitseliste riskide miinimumini viimisel.

Heade soovidega,

Stiina Liivrand

Andmekaitse Inspektsiooni nõunik

627 41 34
55 666 000