Pressiteated

Kolmapäev, 18. Märts 2015 - 11:31

Andmekaitse Inspektsioon alustab aprillis järelevalvet isikuandmete töötlemise üle Eesti tervisekeskustes. Kavas on kontrollida 20 juhuslikult valitud tervisekeskuse infosüsteemi.

Auditeerimine hõlmab isikuandmete...

Teisipäev, 17. Märts 2015 - 15:41

Andmekaitse Inspektsioon viis läbi Eesti e-koolide järelevalve, mille käigus kontrolliti kolme Eesti koolide poolt kasutatavat e-koolide infosüsteemi. Nendeks olid Stuudium (Koodimasin OÜ), e-kool (Koolitööde AS) ja Koolitark (Koolitark OÜ). Järelevalve eesmärgiks oli kontrollida, kas ettevõtted...

Teisipäev, 10. Märts 2015 - 10:50

Andmekaitse Inspektsioon peab isiklike turvakaamerate kasutamist puudutava Euroopa Kohtu otsuse valguses vajalikuks jagada mõningaid selgitusi. Euroopa Kohtus 11. detsembril 2014 vastu võetud otsus käsitleb üksnes turvakaameraid. „See ei puuduta turiste, ajakirjanikke jt kaamerakasutajaid. See...

Neljapäev, 5. Märts 2015 - 9:55

Balti riikide andmekaitseasutused kohtusid 26-27.veebruaril Pärnus. Tegu oli neljandat korda toimuva iga-aastase kokkusaamisega....

Reede, 20. Veebruar 2015 - 14:24

26. - 27. veebruar – Andmekaitse Inspektsiooni esindajad osalevad Balti riikide koostöö raames Pärnus toimuval kohtumisel Läti ja Leedu andmekaitseasutustega. Kahepäevase ürituse eesmärgiks on vahetada praktilisi kogemusi, teha kokkuvõte eelmisel aastal läbi viidud ühisjärelevalvest ning leppida...

Neljapäev, 19. Veebruar 2015 - 12:44

Andmekaitse Inspektsioon seiras viie lepingulist digi-TV teenust pakkuva ettevõtja veebilehti eesmärgiga saada ülevaade isikuandmete töötlemise olukorrast. Inspektsiooni hinnangul...

Teisipäev, 17. Veebruar 2015 - 10:16

Andmekaitse Inspektsiooni initsiatiivil kogunesid 2015. aasta jaanuari lõpus Riigikogu konverentsisaali Eesti andmekaitse valdkonnaga seotud spetsialistid, et arutada Euroopa Liidu kavandatava andmekaitse reformiga seotud küsimusi, aga ka isikuandmete kaitse rakendamise ulatust infotehnoloogia...

Reede, 30. Jaanuar 2015 - 14:23

 2. - 4. veebruar – Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep osaleb Brüsselis Euroopa andmekaitseasutuste töörühma koosolekul. Töörühmas tulevad arutusele privaatsuse tuleviku küsimused, piiriülene koostöö, nn küpsiste kasutamise seire tulemused, aga ka Google'i uus...

Neljapäev, 22. Jaanuar 2015 - 14:11

Kolmapäev, 28. jaanuar – Andmekaitse Inspektsiooni töötajad kohtuvad veebikonstaablitega, et arutada praktikast tulenevaid menetlusküsimusi. Muuhulgas püütakse täpsustada kummagi institutsiooni pädevust inimeste murede lahendamisel.

Esmaspäev, 19. Jaanuar 2015 - 12:58

2014. aasta jooksul helistati Andmekaitse Inspektsiooni infotelefonile 1141 korral. Neist 1141st kõnest oli 947 seotud isikuandmete kaitsega, 147 avaliku teabe seadusega ja 47 kõne jäi elektroonilise side seaduse...

Lehed


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner