Pressiteated

PrintPDF Jaga

Allolevalt pressiteated kuupäevalises järjestuses.

Teisipäev, 5. Mai 2015 - 9:27

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep esitas täna Riigikogu põhiseaduskomisjonile ülevaate aastaaruandest ning tutvustas soovitusi isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse paremaks täitmiseks....

Neljapäev, 30. Aprill 2015 - 13:28

Esmaspäev, 4. mai – Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep kohtub kell 11.15 Riigikogu põhiseaduskomisjoniga. Kohtumise eesmärgiks on anda ülevaade inspektsiooni 2014. aasta tegevusaruandest ning tutvustada 2015. aasta tegevusprioriteete.

Teisipäev, 21. Aprill 2015 - 12:08

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep esitab täna õiguskantsler Ülle Madisele ettekande inspektsiooni 2014. aasta tegevuse kohta. Inspektsioon valvab infoga seotud põhiõiguste kaitse üle ja annab oma tegevusest aru õiguskantslerile ja põhiseaduskomisjonile.

...
Reede, 17. Aprill 2015 - 16:42

Teisipäev, 21. aprill – Andmekaitse Inspektsioon korraldab arutelu sotsiaalhoolekande ja tervishoiusektori andmetöötluse teemal. Vestlusringist on kutsutud osa võtma Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Terviseameti, Politsei- ja Piirivalveameti, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti...

Kolmapäev, 18. Märts 2015 - 11:31

Andmekaitse Inspektsioon alustab aprillis järelevalvet isikuandmete töötlemise üle Eesti tervisekeskustes. Kavas on kontrollida 20 juhuslikult valitud tervisekeskuse infosüsteemi.

Auditeerimine hõlmab isikuandmete...

Teisipäev, 17. Märts 2015 - 15:41

Andmekaitse Inspektsioon viis läbi Eesti e-koolide järelevalve, mille käigus kontrolliti kolme Eesti koolide poolt kasutatavat e-koolide infosüsteemi. Nendeks olid Stuudium (Koodimasin OÜ), e-kool (Koolitööde AS) ja Koolitark (Koolitark OÜ). Järelevalve eesmärgiks oli kontrollida, kas ettevõtted...

Teisipäev, 10. Märts 2015 - 10:50

Andmekaitse Inspektsioon peab isiklike turvakaamerate kasutamist puudutava Euroopa Kohtu otsuse valguses vajalikuks jagada mõningaid selgitusi. Euroopa Kohtus 11. detsembril 2014 vastu võetud otsus käsitleb üksnes turvakaameraid. „See ei puuduta turiste, ajakirjanikke jt kaamerakasutajaid. See...

Neljapäev, 5. Märts 2015 - 9:55

Balti riikide andmekaitseasutused kohtusid 26-27.veebruaril Pärnus. Tegu oli neljandat korda toimuva iga-aastase kokkusaamisega....

Reede, 20. Veebruar 2015 - 14:24

26. - 27. veebruar – Andmekaitse Inspektsiooni esindajad osalevad Balti riikide koostöö raames Pärnus toimuval kohtumisel Läti ja Leedu andmekaitseasutustega. Kahepäevase ürituse eesmärgiks on vahetada praktilisi kogemusi, teha kokkuvõte eelmisel aastal läbi viidud ühisjärelevalvest ning leppida...

Neljapäev, 19. Veebruar 2015 - 12:44

Andmekaitse Inspektsioon seiras viie lepingulist digi-TV teenust pakkuva ettevõtja veebilehti eesmärgiga saada ülevaade isikuandmete töötlemise olukorrast. Inspektsiooni hinnangul...

Lehed


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner