Pressiteated

Neljapäev, 17. Detsember 2015 - 14:25

Andmekaitse Inspektsioon kontrollis lõppeval aastal järelevalve korras 22 juhuslikult valitud tervise- ja perearstikeskust. Järelevalve viidi läbi kahes etapis: esmalt tuli vastata 31 küsimusest...

Kolmapäev, 9. Detsember 2015 - 13:41

Andmekaitse Inspektsioon viis hiljuti läbi sõidukite jälgimise teenuse pakkujate seire. Kuna sõidukite jälgimis- ehk telemaatikateenusega kaasneb reeglina kokkupuude isikuandmetega, kaardistati seirega ettevõtete...

Reede, 4. Detsember 2015 - 14:20

Andmekaitse Inspektsioon on saanud viimastel kuudel rea pöördumisi, kus kurdetakse, et pangad on hakanud oma klientidelt kõikvõimalikke uusi isikuandmeid küsima. Väidete kohaselt ei...

Neljapäev, 19. November 2015 - 12:56

Andmekaitse Inspektsioon on valmistanud ette selgitava juhendmaterjali, mis käsitleb meediavaidlustesse sekkumise kriteeriume, kui asi puudutab isikuandmete avaldamist. Peame siinjuures silmas andmete avaldamist nii ajakirjanduses (päeva- ja...

Teisipäev, 17. November 2015 - 12:46

 

 

Andmekaitse Inspektsioon on viimasel ajal saanud mitu...

Reede, 13. November 2015 - 9:34

Andmekaitse Inspektsioon töötas välja uue juhise „Kantavad seadmed ja privaatsus”, milles selgitatakse kantavate seadmete (wearable computing) olemust ja nende kasutamise mõju inimese eraelule. Samuti jagatakse...

Neljapäev, 29. Oktoober 2015 - 13:43

Andmekaitse Inspektsiooni juhiste nimekirja lisandus täna värske juhis „Metaandmed ja privaatsus”, milles analüüsitakse metaandmete olemust ja seost isikuandmetega ning viidatakse võimalikele...

Neljapäev, 22. Oktoober 2015 - 16:06

Täna jõustus ringkonnakohtu otsus, mille kohaselt õppekirjanduse väljaandmine ning selle retsenseerimine on avalik ülesanne ning seda puudutav teave on avalik teave.

...
Reede, 9. Oktoober 2015 - 13:30

Andmekaitse Inspektsioon viis läbi seire spordiklubides, et saada ülevaade, kuidas spordiklubid töötlevad oma klientide isikuandmeid. Kuigi üldiselt oli pilt isikuandmete töötlemise osas hea, ei osanud...

Kolmapäev, 7. Oktoober 2015 - 13:52

Kehtetuks tunnistamise põhjuseks on Euroopa Kohtu arvamus, et Komisjon ei olnud hinnanud, kas Safe Harbori programmiga on nõutav andmekaitse tase reaalselt tagatud ning Komisjon on alusetult piiranud Euroopa Liidu andmekaitseasutuste õigusi. Kohus...

Lehed


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner