Pressiteated

Esmaspäev, 11. Juuli 2016 - 10:14

Andmekaitse Inspektsioon võttis kokku aasta esimeses pooles nõuandetelefonile tehtud kõned. Kokkuvõttest selgus, et võrreldes eelnevate perioodidega on küsimused isikuandmete avalikustamise kohta internetis ja meedias sagenenud ning üha tihemini küsitakse nõu ka salvestusseadmete...

Teisipäev, 19. Aprill 2016 - 10:55

Esitan täna Riigikogu põhiseaduskomisjonile ja õiguskantslerile aastaettekande. Annan ülevaate isikuandmete kaitsest, avaliku teabe kättesaadavusest ja andmekogude järelevalvest. Ühtlasi annan soovitusi, mida võiks...

Kolmapäev, 30. Märts 2016 - 13:58

Tänavu jaanuaris tegi seadusandja ohtralt muudatusi avaliku teabe seadusse. Tegu on raamseadusega, mis normib riigi läbipaistvust, avaliku sektori teabe kättesaadavust ning andmekogude pidamist. Uute...

Reede, 26. Veebruar 2016 - 11:41

Andmekaitse Inspektsiooni järelevalvedirektor Andres Ojaver osaleb 29. veebruarist – 4. märtsini Hollandis Haagis Euroopa Nõukogu Europoli Ühise Järelevalveasutuse (Europol JSB) liikmena iga-aastasel Europoli keskasutuse...

Reede, 19. Veebruar 2016 - 9:36

Andmekaitse Inspektsioon on viimasel ajal saanud kaebusi, kus inimesed kurdavad, et ettevõtted...

Reede, 15. Jaanuar 2016 - 10:22

Andmekaitse Inspektsioon analüüsis 2015. aastal nõuandetelefonile tehtud kõnesid. Selgus, et enim küsimusi esitati isikuandmete avaldamise kohta internetis – kokku 147 kõnet. Muret tekitavaim küsimus oli, kuidas oma andmeid Google’ist ja teistest otsimootoritest maha saada. Siinjuures rõhutame,...

Teisipäev, 12. Jaanuar 2016 - 10:38

Inspektsioon viis aasta lõpus omaalgatusliku riikliku järelevalve korras läbi sideettevõtete seire. Seire eesmärgiks oli kontrollida, kuidas sideettevõtted töötlevad oma klientide isikuandmeid ja kas...

Neljapäev, 17. Detsember 2015 - 14:25

Andmekaitse Inspektsioon kontrollis lõppeval aastal järelevalve korras 22 juhuslikult valitud tervise- ja perearstikeskust. Järelevalve viidi läbi kahes etapis: esmalt tuli vastata 31 küsimusest...

Kolmapäev, 9. Detsember 2015 - 13:41

Andmekaitse Inspektsioon viis hiljuti läbi sõidukite jälgimise teenuse pakkujate seire. Kuna sõidukite jälgimis- ehk telemaatikateenusega kaasneb reeglina kokkupuude isikuandmetega, kaardistati seirega ettevõtete...

Lehed


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner