Pressiteated

Reede, 16. Jaanuar 2015 - 13:31

Reede, 23. jaanuar – Andmekaitse Inspektsioon korraldab koostöös Riigikogu põhiseaduskomisjoniga Riigikogu konverentsisaalis andmekaitse valdkonna asjatundjate foorumi, kus käsitletakse isikuandmete kaitse küsimusi Euroopa Liidu andmekaitse reformi kontekstis. Arutusele tulevad eraelu kaitstuse...

Reede, 9. Jaanuar 2015 - 16:35

Andmekaitse Inspektsioon peab vajalikuks hoiatada neid nutiseadmete omanikke, kes kasutavad Android operatsioonisüsteemi versiooni 4.3 ja sellest varasemaid.

Hong Kongi andmekaitseasutus informeeris Andmekaitse Inspektsiooni tõsisest ohust...

Reede, 21. November 2014 - 12:04

25. – 26. novembrini – Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep osaleb Euroopa andmekaitseasutuste töörühma istungil Brüsselis. Päevakorras on 23 sisulist küsimust, mille hulgas tulevad arutusele ka Google’i uue privaatsuspoliitikaga seonduv, terviserakendused mobiilsetele seadmetele ja...

Reede, 7. November 2014 - 12:24

Andmekaitse Inspektsioon viis läbi e-lasteaedade järelevalve, mille käigus saadi ülevaade Eesti e-lasteaedade infosüsteemide üldistest andmeturbe põhimõtetest ja rakendatavatest turvameetmetest.

Inspektsioon tõdes, et üldine teadlikkus vajalikest andmeturbemeetmetest on hea ja otseseid...

Neljapäev, 6. November 2014 - 14:03

 Andmekaitse Inspektsioon koostas e-poe turvaliseks pidamiseks juhendmaterjali, milles muuhulgas tuuakse välja ka erinevate seaduste kokkupuutealad. Juhise peamine eesmärk on jagada soovitusi turvaliste ostutoimingute tagamiseks ning selgitada, milliseid seadustest tulenevaid nõudeid peab e-...

Reede, 31. Oktoober 2014 - 11:51

3. – 5. november – Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep osaleb Edinburgis Euroopa avaliku teabe volinike konverentsil, kus ta tutvustab Eesti e-riigi võimalusi ja inspektsiooni projekti eesmärgiga kaardistada Euroopa andmekaitse ja avaliku teabe asutuste pädevused...

Teisipäev, 28. Oktoober 2014 - 12:12

 

Andmekaitse Inspektsioon koostas juhise, kus jagatakse juhtnööre andmete, sh isikuandmete kustutamiseks seadmetest enne nende müümist, taaskasutusse või ka utiliseerimiseks andmist.

Tehnoloogia kiire areng sunnib meid isiklikke digiseadmeid välja vahetama...

Reede, 24. Oktoober 2014 - 14:52

Teisipäev, 28. oktoober- Andmekaitse Inspektsioon tutvustab seadmetest isikuandmete kustutamise juhist, mis sisaldab soovitusi, milliseid toiminguid peaks seadme omanik andmete sh isikuandmete kustutamiseks enne seadme müümist või taaskasutusse andmist tegema.

Reede, 10. Oktoober 2014 - 12:01

Esmaspäev, 13. oktoober – Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep osaleb Riigikogu põhiseaduskomisjonis toimuval kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu arutelul. Kõne all on kohalike andmekogudega seonduv.

Kolmapäev, 8. Oktoober 2014 - 13:39

 Andmekaitse Inspektsioon avalikustas täna kohalike omavalitsuste veebilehtede seire tulemused. Eile toimunud avaliku teabe konverentsil tunnustati parimaid veebilehtede haldajaid. Teabe avalikustamisel osutusid väljapaistvamateks 8 valda ja linna, keda 10-punkti süsteemis sai hinnata 9,5-10...

Lehed


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner