Suurandmete analüüsimisel peab järgima andmekaitse põhimõtteid

24. Jaan 2017
PrintPDF Jaga

Andmekaitse Inspektsioon avaldas uue juhendi „Suurandmed ja privaatsus“, milles selgitatakse suurandmete (big data) olemust ja nende töötlemise mõju inimese eraelule. Juhendis jagatakse soovitusi andmekaitse põhimõtete paremaks järgimiseks suurandmete kogumisel ja analüüsimisel. Samuti selgitatakse, kuidas veenduda, et seejuures oleks tagatud kindlustunne inimestele, kelle andmeid analüüsiks kasutatakse.

Suurandmete teema on päevakohane paljudes eluvaldkondades. Näiteks juhtimises, turunduses, teadusuuringutes, riigikaitses. Samuti ka avaliku sektori läbipaistvuse ja avaandmete ehk avaliku teabe kättesaadavusel. Nii avalik kui erasektor kasutavad üha suuremal määral suurandmete analüüsi.

„Paljudel juhtudel ei hõlma suurandmete analüüs üldse mingeid isikuandmeid. Näiteks kliima- ja ilmastikuandmete põhjal saab teha uusi avastusi ja muuta teenuseid paremaks ilma isikuandmeid kasutamata,“ selgitas Andmekaitse Inspektsiooni IT-nõunik Urmo Parm.

„Samas on mitmeid näiteid suurandmete analüüsist, kus töödeldakse ka isikuandmeid. Need saadakse sellistest allikatest nagu sotsiaalmeedia, kliendikaardid või tervisealased uuringud. Kui kasutatakse isikuandmeid, siis peavad kõik osapooled tagama neile isikuandmete kaitse seadusest tulenevate kohustuste järgimise,“ lisas Parm.

Suurandmete analüüsist võib saada palju ühiskondlikku kasu. Lisanduvad paremad tooted ja teenused tarbijatele ning ärilised eelised ettevõtetele. Samal ajal ei tohiks neid eeliseid saada ebaausa privaatsuserikkumise teel. Andmekaitse põhimõtted peaksid olema pigem stiimuliks töötada välja innovatiivseid viise avalikkuse teavitamiseks ja kaasamiseks.

Juhendis selgitatakse, millised andmekaitse probleemid suurandmete kasutamisega kaasnevad ning milliseid andmekaitse nõudeid peab suurandmete töötlemisel silmas pidama. Samuti leiab juhendist ettepanekuid ja soovitusi, kuidas tagada vajalike andmekaitsenõuete järgimine.

Juhend on kättesaadav Andmekaitse Inspektsiooni kodulehel.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner