Salvestusseadmete kasutamise kohta töökohal küsitakse nõu üha sagedamini

11. Juuli 2016
PrintPDF Jaga

Andmekaitse Inspektsioon võttis kokku aasta esimeses pooles nõuandetelefonile tehtud kõned. Kokkuvõttest selgus, et võrreldes eelnevate perioodidega on küsimused isikuandmete avalikustamise kohta internetis ja meedias sagenenud ning üha tihemini küsitakse nõu ka salvestusseadmete kasutamise kohta töökohal.

Enim esitatigi nõuandetelefonile helistades küsimusi, mis olid seotud isikuandmete avalikustamisega internetis ja meedias. Sel teemal helistati inspektsiooni 99 korral.

Sagedasti helistati nõuandetelefonile ka küsimustega video- ja fotokaamerate ning teiste salvestusseadmete kasutamise kohta. Salvestusseadmete kasutamise teemal tehti esimese poolaasta jooksul 68 kõnet, millest suur osa puudutas kaamerate kasutamist töökohal. Samuti tuli vihjeid kaamerate kasutamise kohta puhke- ja söögiruumides ning mujal, kus võiks eeldada suuremat privaatsust.

Suur hulk telefonikõnedest puudutas töösuhetega seotud probleeme – kokku pöörduti nõuandetelefonil inspektsiooni poole selliste muredega 61 korral. Nii tööandjatel kui ka töötajatel oli sageli küsimusi andmete töötlemise õigsuspärasuse kohta. Samuti kurdeti palju selle üle, et  peale töötaja lahkumist ei sulge tööandja tema nimelist e-posti aadressi.

58 korral küsiti nõu delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimisega seoses ning 35 kõnet puudutas võlaandmete avaldamist. Helistati ka korteriühistutega seonduvates küsimustes, küsiti isikuandmete kasutamise kohta uuringutes ning andmete pärimise kohta registritest. Vähem esines küsimusi seoses turvameetmete rakendamisega ning andmete edastamisega kolmandatesse riikidesse.

Enamik poolaasta jooksul nõuandetelefonis esitatud küsimustest puudutas isikuandmete kaitse valdkonda – 79% kõigist kõnedest. Avaliku teabe teemadel küsiti nõu kokku 83 korral, sh küsiti enim juurdepääsupiirangute kehtestamise ja teabenõuete täitmise kohta.

Elektroonilise side valdkonna küsimusi esitati 20 korral, kõik kõned puudutasid elektrooniliste otseturustuspostituste tegemist.

41 kõne puhul küsiti nõu teemadel, mis ei kuulu Andmekaitse Inspektsiooni järelevalvealasse.

Kokku helistati Andmekaitse Inspektsiooni nõuandetelefonile jaanuari algusest juuni lõpuni 699 korda. Võrreldes eelmise aastaga, mil sama perioodi vältel helistati infoliinile 585 korda, on kõnede arv kasvanud ligi 20 protsenti.

Inspektsiooni nõuandetelefonil 627 4144 saab helistada tööpäeviti ennelõunal kell 10.00-12.00 ja pärastlõunal kell 14.00-16.00.

Sagedasematele küsimustele leiab vastused ka inspektsiooni veebilehelt.Maire Iro

avalike suhete nõunik


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner