Õppekirjanduse väljaandmist puudutav teave on avalik teave

22. Okt 2015

Täna jõustus ringkonnakohtu otsus, mille kohaselt õppekirjanduse väljaandmine ning selle retsenseerimine on avalik ülesanne ning seda puudutav teave on avalik teave.

 

Kohtuvaidlus sai alguse sellest, et eraisik soovis tutvuda algklassi töövihikule kirjutatud retsensiooniga. Töövihiku välja andnud kirjastus asus seisukohale, et töövihikute ja õpikute tootmine on äritegevus ja retsensioonid ei ole avalik teave, mistõttu need ei kuulu ka avalikustamisele. Andmekaitse Inspektsioon selle seisukohaga ei nõustunud.

 

Haridus ühiskonna arengu alustalana on Eestis lastele kohustuslik ning puudutab seega igat last ja lapsevanemat. Õppevahendid on hariduse lahutamatu osa. Õppevahendite sisu üle on ühiskonnas sageli arutletud. „Vigane, kallutatud või keelatud mõjutusi sisaldav õppevahend – eeskätt õpik ning töövihik – on riigi poolt finantseeritud kohustusliku hariduse osana demokraatlikus ühiskonnas vastuvõetamatu nähtus. Seetõttu on ka retsensiooni avalikkus ilmselgelt avalikes huvides; see aitab riigil ja avalikkusel veenduda, et õppekirjandus vastab demokraatliku ühiskonna väärtustele ega ole koostatud kallutatult või ebaprofessionaalselt,” rõhutas Andmekaitse Inspektsiooni õigusnõunik Maris Juha.

 

Õigusaktidest tulenevalt peab riik tagama, et antav haridus oleks kvaliteetne. Kvaliteetset haridust ei ole aga võimalik anda ilma kvaliteetse õppekirjanduseta. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus paneb Haridus- ja Teadusministeeriumile kohustuse tagada riiklike õppekavade täitmiseks vajaliku minimaalse õppekirjanduse kättesaadavuse koolidele ning kehtestada õppekirjandusele, sh õppekirjanduse retsenseerimisele vastavad nõuded.

 

Hetkel pakub õppekirjanduse loomise, sh retsenseerimise teenust erasektor ja sellest tulenevalt ei pea riik ise õpikuid koostama. See tähendab, et riik piirdub erasektori teenuse kasutamisega. Kui erasektoris ei leiduks õpikute kirjastajaid, peaks riik eelpool viidatud normidest tulenevalt ikkagi tagama õpikute olemasolu ükskõik milliste meetmetega, näiteks sõlmides kirjastustega lepingud õppekirjanduse tootmiseks.

 

Õppekirjandust annavad välja kirjastused omal algatusel, kuid koolid võivad valida üksnes sellist õppekirjandust, mis on nõuetekohaselt retsenseeritud ja kantud õppekirjanduse registrisse.

 

Kuni 2009. aasta septembrini hindas õppekirjanduse vastavust riiklikule õppekavale Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asutus Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, kuhu esitati ka õppekirjandusele koostatud retsensioonid.

 

22. oktoober 2015

 

Margit Liivoja

avalike suhete nõunik


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner