Nõuandetelefoni kõige probleemsem teema oli isikuandmete avaldamine internetis

15. Jaan 2016
PrintPDF Jaga

Andmekaitse Inspektsioon analüüsis 2015. aastal nõuandetelefonile tehtud kõnesid. Selgus, et enim küsimusi esitati isikuandmete avaldamise kohta internetis – kokku 147 kõnet. Muret tekitavaim küsimus oli, kuidas oma andmeid Google’ist ja teistest otsimootoritest maha saada. Siinjuures rõhutame, et otsimootoritest andmete eelmadamiseks tuleb inimesel endal pöörduda vastava palvega kas otsimootorite või info avaldanud algallika poole, mille sisu otsimootorid peegeldavad. Google on pöördumisteks loonud nt eestikeelse vormi, mis seda protsessi lihtsustab.

Samuti küsiti abi teiste poolt avaldatud andmete eemaldamiseks Facebookist. Aasta teises pooles valmistas inimestele nördimust oma isikuandmete avastamine infoportaalides, mis taasavaldasid äriregistrist võetud andmeid.

108 korral küsiti nõu isikuandmete töötlemise kohta töösuhetes, 102 telefonikõnet käsitles delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimisega seotud probleeme ning 78 kõikvõimalike salvestusseadmete kasutamist.

Enamik kogu aasta jooksul küsitud küsimustest puudutas isikuandmete kaitse valdkonda – kokku 79 % kõnedest.

Inspektsiooni teist töösuunda, milleks on järelevalve avaliku teabe seaduse täitmise üle, käsitles   kokku 154 küsimust. Enim küsiti juurdepääsupiirangute kehtestamise ning teabenõuete täitmise kohta.

Elektroonilise side seadusega seonduvaid kõnesid oli 20, kõik kõned puudutasid elektroonilise otseturustuspostituste tegemist (spämmi).

67 telefonikõnes esitatud probleem ei kuulunud Andmekaitse Inspektsiooni järelevalvealasse.

Kokku helistati 2015. aastal infoliinile 1136 korral. Võrreldes 2014. aastaga, kus infoliinile helistati 1141 korda, jäi kõnede arv samasse suurusjärku.

Soovitame inimestel enne inspektsiooni telefoninumbri valimist tutvuda inspektsiooni veebilehel eraelu kaitse rubriigis avaldatud vastustega korduma kippuvatele küsimustele. Sealt leiab häid soovitusi nii mõnelegi sagedasti kerkivale küsimusele: http://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/korduma-kippuvad-kusimused

Inspektsiooni nõuandetelefon 627 4144 on avatud igal tööpäeval kell 10-12 ja 14-16.

Margit Liivoja

avalike suhete nõunik

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner