Küsimused uue andmekaitseraamistiku kohta on muutunud sagedaseks

21. Sept 2017
PrintPDF Jaga

Andmekaitse Inspektsioon võttis kokku 2017. aasta kaheksa esimese kuu jooksul nõuandetelefonile tehtud kõned. Kokkuvõttest selgus, et uue teemana tuntakse üha enam huvi tuleval kevadel rakenduva isikuandmete kaitse üldmääruse vastu. Võrreldes varasemate perioodidega küsitakse järjest rohkem ka isikuandmete avalikustamise kohta internetis ja meedias. Samuti valmistab helistajatele sagedasti muret isikuandmete kaitse töösuhetes.

Enim esitati nõuandetelefonile helistades küsimusi, mis olid seotud isikuandmete avalikustamisega internetis ja meedias. Sel teemal helistati inspektsiooni 112 korral.

Suur hulk telefonikõnedest puudutas töösuhetega seotud probleeme – kokku pöörduti nõuandetelefonil inspektsiooni poole selliste muredega 98 korral. Nii tööandjatel kui ka töötajatel oli sageli küsimusi andmete töötlemise õigsuspärasuse kohta. Samuti kurdeti palju selle üle, et  peale töötaja lahkumist ei sulge tööandja tema nimelist e-posti aadressi.

Sagedasti helistati nõuandetelefonile ka küsimustega video- ja fotokaamerate ning teiste salvestusseadmete kasutamise kohta. Salvestusseadmete kasutamise teemal tehti kaheksa kuu jooksul 77 kõnet, millest suur osa puudutas kaamerate kasutamist töökohal. Helistajate hulgas oli nii tööandjaid kui ka töötajaid. Samuti esitati küsimusi kaamerate kasutamise kohta eramajade juures ja korteriühistute trepikodades.

Uue teemana küsitakse üha enam ka isikuandmete kaitse üldmääruse kohta. Eelmise aasta samal perioodil tunti üldmäärusega seonduvate teemade vastu huvi vaid mõnes üksikus kõnes. Käesoleva aasta esimese kaheksa kuu jooksul helistati aga üldmäärust puudutavate küsimustega inspektsiooni nõuandetelefonile 31 korral ning selliste kõnede arv näitab seoses määruse rakendamise kuupäeva lähenemisega järjest kasvavat trendi. Uut andmekaitseraamistikku hakatakse kohaldama 2018. aasta maikuus, seetõttu on lähiajal oodata määrust puudutavate küsimuste osakaalus veelgi suuremat kasvu. Enim küsitakse määrusega seoses andmekaitseametniku määramise kohta, mille osas on ka inspektsiooni kodulehel vastavad infomaterjalid olemas.

84 korral küsiti nõu delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimisega seoses ning 36 kõnet puudutas võlaandmete avaldamist. Helistati ka korteriühistutega seonduvates küsimustes, küsiti isikuandmete kasutamise kohta uuringutes ning andmete pärimise kohta registritest. Viimast peamiselt seoses Andmejälgija projektiga. Vähem esines küsimusi andmete edastamisest kolmandatesse riikidesse.

Enamik poolaasta jooksul nõuandetelefonis esitatud küsimustest puudutas isikuandmete kaitse valdkonda – 80% kõigist kõnedest. Avaliku teabe teemadel küsiti nõu kokku 123 korral, sh küsiti enim juurdepääsupiirangute kehtestamise ja teabenõuete täitmise kohta. Elektroonilise side valdkonna küsimusi esitati 27 korral, kõik kõned puudutasid elektrooniliste otseturustuspostituste tegemist. 110 kõne puhul küsiti nõu teemadel, mis ei kuulu Andmekaitse Inspektsiooni järelevalvealasse. Seega on 12% nõustamiskõnedest teemal, mis ei puuduta inspektsiooni järelevalvet.

Kokku helistati 2017. aasta kaheksa esimese kuu jooksul Andmekaitse Inspektsiooni nõuandetelefonile 995 korda. Keskmiselt tehakse päevas 5-6 kõnet. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga on nõustamiskõnede arv ligi 10 protsenti kasvanud.

Inspektsiooni nõuandetelefonil 5620 2341 saab helistada tööpäeviti ennelõunal kell 10.00-12.00 ja pärastlõunal kell 14.00-16.00, neljapäeviti kell 10.00-12.00 ja pärastlõunal kell 14.00-15.00. Nõuandetelefoni eesmärgiks on selgitada inspektsiooni järelevalve valdkondi puudutavaid lihtsamaid küsimusi ning anda helistajale esmaseid juhiseid oma õiguste kaitseks. Keerulisemate probleemide osas tasub nõu küsida kirjalikult.

Sagedasematele küsimustele leiab vastused ka inspektsiooni veebilehelt.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner