Euroopa Kohus tunnistas Euroopa Komisjoni otsuse Safe Harbor põhimõtete kohta kehtetuks

7. Okt 2015

Kehtetuks tunnistamise põhjuseks on Euroopa Kohtu arvamus, et Komisjon ei olnud hinnanud, kas Safe Harbori programmiga on nõutav andmekaitse tase reaalselt tagatud ning Komisjon on alusetult piiranud Euroopa Liidu andmekaitseasutuste õigusi. Kohus rõhutas otsuses, et kolmanda riigi kaitsetaseme analüüsimiseks peab Komisjon hindama ja hiljem regulaarselt kontrollima selle riigi siseriiklikust õigusest või endale võetud rahvusvahelistest kohustustest tulenevate õigusnormide sisu ning nende õigusnormide järgimise praktikat.

 

Kohus märgib, et Safe Harboriga liitudes kinnitab organisatsioon ise, et ta vastab selles olevatele põhimõtetele. Selline süsteem pole iseenesest keelatud, kuid sellise süsteemi saab usaldusväärseks teha üksnes tugev järelevalve rikkumiste avastamiseks ning karistamiseks.

 

Kohus väidab, et Komisjoni kõnealusest otsusest tuleneb, et kui Safe Harbori põhimõtted satuvad vastuollu Ameerika Ühendriikide riikliku julgeoleku, avaliku huvi või õiguskaitseliste vajadustega, siis kehtivad viimased. Selline määratlus on Kohtu arvates liiga üldsõnaline. Euroopa Liidus saab põhiõigusi piirata üksnes selge ja täpse õigusnormiga, mis reguleerib põhiõigusesse sekkuva meetme ulatust ja kohaldamist. Eelkõige nõuab eraelu puutumatuse põhiõiguse kaitsmine liidu tasandil, et isikuandmete kaitse erandid ja piirangud piirduksid rangelt vajalikuga. Samuti peab Euroopa Liidus alati olema inimesele tagatud tõhus õiguste kaitse kohtus.

 

Safe Harbor on Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi poolt koostatud isikuandmete töötlemise põhimõtete dokument, millega eesmärk on olnud tagada piisav andmekaitse tase Ameerika Ühendriikide ettevõtetes. Komisjoni 26. juulil 2000. aastal vastu võetud otsus 2000/520 tähendas seni, et Euroopa Liidust võis edastada isikuandmeid Ameerika Ühendriikidesse, kui andmete sealne vastuvõtja oli liitunud Safe Harbori programmiga.

 

Loe lisaks: Euroopa andmekaitseasutuste töögrupi pressiteade

 

Euroopa Komisjoni avaldus

 

Euroopa Kohtu otsus

 

Euroopa Kohtu pressiteade

 

 

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner