Eelinformatsioon 28. septembrist – 2. oktoobrini

25. Sept 2015
PrintPDF Jaga

29. september – Andmekaitse Inspektsiooni külastavad Gruusia Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude osakonna ning Gruusia Kaitseministeeriumi küberturvalisuse büroo eksperdid. Kohtumisel tulevad arutusele andmekaitse valdkonna küberkaitse teemadega seotud küsimused.

 

30. sept – 1. okt – Andmekaitse Inspektsiooni esindajad on visiidil Moldovas, kus tutvutakse sealse andmekaitseasutuse tegevusega. Visiidi eesmärgiks on muuhulgas ka selgitada Eesti andmekaitse toimimist ning jagada Moldova kolleegidega parimaid praktikaid.

 

2. oktoober – Andmekaitse Inspektsioon korraldab koostöös Riigi Infosüsteemiametiga Hopneri Majas avaliku teabe konverentsi kohalike omavalitsustele. Konverentsi läbivaks teemaks on teabe avalikustamine kohalike omavalitsuste veebilehtedel. Tutvustatakse inspektsiooni tradistioonilise kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste veebilehtede seire tulemusi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi riigi infosüsteemide osakonna tellitud ning Ernst & Young Baltic ASi poolt läbi viidud uuringut "Avaliku sektori veebilehtede vastavus WCAG 2.0 ("Web Content Accessibility Guidelines") nõuetele 2015. aastal". Samuti tutvustatakse inspektsioonis valmiva asutusesiseseks tunnistatava teabe kaitse juhise eelnõu ja jagatakse infoturbealaseid soovitusi juurdepääsupiiranguga teabe töötlemiseks. Juttu tuleb ka sotsiaalhoolekande alase tundliku info liikumisest kohalikes omavalitsustes ja nende hallatavates asutustes.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner