Andmekaitse Inspektsiooni nõuandetelefonile helistajate arv on kasvanud

5. Jaan 2017
PrintPDF Jaga

Andmekaitse Inspektsioon võttis kokku 2016. aastal nõuandetelefonile tehtud kõned. Kokkuvõttest selgus, et võrreldes eelmiste aastatega on sagenenud küsimused  isikuandmete avalikustamise kohta internetis, samuti küsitakse üha tihemini nõu ka salvestusseadmete kasutamise kohta.

Aasta jooksul helistati nõuandetelefonile 1419 korral. Võrreldes eelmiste aastatega on kõnede arv kasvanud ligikaudu 20 protsenti (2015. aastal oli kõnesid kokku 1136 ning 2014. aastal 1141).

Enim esitati nõuandetelefonile helistades küsimusi, mis liigituvad isikuandmete kaitse seaduse valdkonda. Nende hulgas olid kõige sagedasemad probleemid seotud isikuandmete avalikustamisega internetis ja meedias. Sel teemal helistati inspektsiooni 205 korral. Muret valmistasid nii erinevad suhtluskeskkonnad, infoportaalid kui ka kohtulahendite avalikustamine.

Sagedasti helistati nõuandetelefonile ka küsimustega video- ja fotokaamerate ning teiste salvestusseadmete kasutamise ja telefonikõnede salvestamise kohta. Salvestusseadmete kasutamise teemal tehti möödunud aasta jooksul 153 kõnet, millest suur osa (ligi 40 protsenti) puudutas salvestusseadmete kasutamist töökohal. Samuti tuli vihjeid kaamerate kasutamise kohta puhke- ja söögiruumides ning mujal, kus võiks eeldada suuremat privaatsust. Ka korteriühistu territooriumil valvekaamerate kasutamine tekitab sageli küsimusi.

125 korral küsiti nõu delikaatsete isikuandmete töötlemise registreerimisega seoses.

Suur hulk telefonikõnedest puudutas töösuhetega seotud probleeme – kokku pöörduti nõuandetelefonil inspektsiooni poole selliste muredega 111 korral. Küsimusi andmete töötlemise õigsuspärasuse kohta oli nii tööandjatel kui ka töötajatel. Peamiselt küsiti tööle kandideerimisega seonduvaid küsimusi. Samuti kurdeti palju selle üle, et  peale töötaja lahkumist ei sulge tööandja tema nimelist e-posti aadressi.

67 kõnet puudutas võlaandmete avalikustamist või edastamist. Küsiti ka andmete töötlemise ja edastamise viisi kohta, isikuandmete kasutamise kohta uuringutes ning andmete pärimise kohta registritest. Vähem esines küsimusi seoses korteriühistutega.

Enamik aasta jooksul nõuandetelefonis esitatud küsimustest puudutas isikuandmete kaitse valdkonda – 78% kõigist kõnedest. Avaliku teabe teemadel küsiti nõu kokku 155 korral, sh küsiti enim juurdepääsupiirangute kehtestamise ja teabenõuete täitmise kohta. Võrreldes eelmise aastaga on avaliku teabe seadust puudutavate kõnede arv jäänud samasse suurusjärku (2015. aastal 154 kõnet).

Elektroonilise side valdkonna küsimusi esitati 36 korral, kõik kõned puudutasid e-posti teel või sõnumiga saadetavaid reklaampakkumisi. Rämpspostiga seonduvate kõnede arv on aasta-aastalt kasvanud kõige kiiremas tempos.

107 kõne puhul küsiti nõu teemadel, mis ei kuulu Andmekaitse Inspektsiooni järelevalvealasse.

Inspektsiooni nõuandetelefonil 627 4144 saab helistada tööpäeviti ennelõunal kell 10.00-12.00 ja pärastlõunal kell 14.00-16.00, neljapäeviti kell 10.00-12.00 ja pärastlõunal kell 14.00-15.00.

Nõuandetelefoni eesmärgiks on selgitada inspektsiooni järelevalve valdkondi puudutavaid lihtsamaid küsimusi ning anda helistajale esmaseid juhiseid oma õiguste kaitseks. Keerulisemate probleemide osas tasub nõu küsida kirjalikult.

Sagedasematele küsimustele leiab vastused ka inspektsiooni veebilehelt.


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner