Andmekaitse Inspektsioon tunnustas parimate dokumendiregistritega ministeeriume, maavalitsusi ja valitsusasutusi

13. Okt 2016
PrintPDF Jaga

Andmekaitse Inspektsioon avalikustas täna ministeeriumide, maavalitsuste ja valitsusasutuste dokumendiregistrite ja personalidokumentide avalikustamise seire tulemused ning tunnustas läbipaistvama tegevusega asutusi. Parimaks osutusid  Saare maavalitsus ja Riigiprokuratuur.

Kui kahel eelneval aastal on inspektsioon seiranud kohalike omavalitsuste võrgulehti, siis sel aastal seati eesmärgiks kontrollida ministeeriumide, maavalitsuste ja valitsusasutuste teabe avalikustamise vastavust seaduses sätestatud nõuetele ning hinnata teabe leidmise lihtsust ja asutuse tegevuse läbipaistvust. Eelkõige vaadeldi teabe avalikustamist dokumendiregistrites, kuid tähelepanuta ei jäänud ka võrgulehtedel olev info.

„Avaliku teabe seaduse eesmärgiks on tagada igaühele juurdepääs üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele,“ sõnas inspektsiooni peadirektor Viljar Peep. „Riigi- ja valitsusasutuste tegevuse avalikkus ja läbipaistvus on üks olulisemaid põhimõtteid, mis tagab demokraatliku riigikorralduse ning igaühe õiguste ja vabaduste teostamise,“ selgitas ta seire eesmärke.

Erilist tähelepanu pöörati seire käigus just dokumendiregistrile, sest see annab ülevaate asutuse dokumendiringlusest ning sisaldab ka hulgaliselt piiranguga dokumente, mille avalikuks tulek võib kahjustada inimeste eraelu puutumatust.

Seire laiemaks eesmärgiks oli kaardistada teabe avalikustamise olukorda.

Kaheksa väljapaistvamat asutust pääsesid edasi hindamise teise vooru. Nende kaheksa hulgast valis tippjuristidest, ühiskondlike organisatsioonide ja riigiasutuste esindajatest koosnev Andmekaitse Inspektsiooni nõukoda dokumendiregistrite kasutajasõbralikkuse põhjal välja kaks parimat, kelleks osutusid ministeeriumide ja maavalitsuste seast Saare maavalitsus ning valitsusasutuste seast Riigiprokuratuur.

Nõukoja liikmed tõid välja, et seiratud asutuste dokumendiregistrid on väga erinevad nii oma struktuurilt, mõistetelt, kvaliteedilt kui ka avalikustamise taseme poolest ning taotleda tuleks suuremat ühtsust.

Seire jätkutegevusena läheb inspektsioon asutustesse kohapeale uurima juurdepääsupiiranguga teabe avalikustamise murekohti.

Kokkuvõtte seire tulemustest ning tabeli asutuste punktidega leiab Andmekaitse Inspektsiooni võrgulehelt.

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner