Andmekaitse Inspektsioon seiras sideettevõtteid

12. Jaan 2016
PrintPDF Jaga

Inspektsioon viis aasta lõpus omaalgatusliku riikliku järelevalve korras läbi sideettevõtete seire. Seire eesmärgiks oli kontrollida, kuidas sideettevõtted töötlevad oma klientide isikuandmeid ja kas see vastab isikuandmete kaitse seaduse nõuetele. Muuhulgas uuris inspektsiooni andmeturbeekspert ka seda, milliseid infoturbemeetmeid sideettevõtted rakendavad.

Teise aspektina jälgiti elektroonilise side seadusest (ESS) tulenevate kohustuste täitmist. ESS paneb sideettevõttele kohustuse pidada arvestust isikuandmetega seotud rikkumiste kohta ning teavitada taolistest rikkumistest ka Andmekaitse Inspektsiooni.

„Üldine hinnang isikuandmete kaitsele Eesti sideturul on hea – sideettevõtted tunnetavad vastutust nende hallata olevate isikuandmete eest ning rakendavad vajalikke turvameetmeid,“ ütles Andmekaitse inspektsiooni andmeturbeekspert Andrus Altmeri.

Sideettevõtete teenuseid kasutavad tänapäeval pea kõik inimesed ja on oluline, et inimesed oleksid teadlikud, mida nende andmetega tehakse. Sideettevõtetel on õigus edastada klientide isikuandmeid ka paljudele kolmandatele isikutele ehk volitatud töötlejatele. Volitatud töötleja on juriidiline isik, kellega ollakse lepingulistes suhetes. Näiteks tuleb paljudele inimestele üllatusena, et sideettevõte tohib edastada isikuandmeid ka ettevõttega partnerlussuhetes olevale inkassofirmale. Siinjuures panime sideettevõtjatele südamele, et kliente tuleb teavitada kõigist volitatud töötlejatest, kellele kliendiandmeid edastatakse.

Kokku osales järelevalves 7 ettevõtet. Valimisse lülitati peamiselt need sideettevõtted, kellega inspektsioonil on senine kontakt olnud napp.

Loe seire kokkuvõtet inspektsiooni veebilehel.

 

Margit Liivoja

avalike suhete nõunik


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner