Andmekaitse Inspektsioon seiras inkassoteenuse osutajaid

11. Sept 2015
PrintPDF Jaga

Andmekaitse Inspektsioon viis läbi inkassoteenust pakkuvate ettevõtete seire, mille eesmärk oli kontrollida, kuidas inkassoteenuse osutajad töötlevad eraisikutest võlgnike isikuandmeid. Erilist tähelepanu pöörati kogutud isikuandmete koosseisule, andmete töötlemise eesmärkidele, isikute, kelle andmeid töödeldakse, kategooriatele ja andmete säilitamise tähtaegadele.

 

Kokkuvõtvalt võis rahule jääda nii kogutavate andmete koosseisu, kasutatavate allikate kui isikute kategooriatega, kelle andmeid töödeldi – see vastas suures ulatuses andmete töötlemise eesmärkidele.

 

Inspektsioon ei jäänud rahule olukorraga, mis puudutas kogutud andmete säilitamistähtaegu. Paljud inkassofirmad ei olnud selle peale üldse mõelnud või olid säilitamistähtajad seatud suvaliselt. Seetõttu esitas inspektsioon ka enamikule seiratutest soovituse isikuandmete kaitse seaduse paremaks rakendamiseks.

 

Seire läbi viinud Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina-Aleksandra Lettens rõhutab: „Lepingulisi kohustusi korralikult täitvate klientide puhul tuleb lähtuda raamatupidamise seadusest. Seadus sätestab, et raamatupidamiskohustuslane peab raamatupidamise algdokumente säilitama seitse aastat alates selle majandusaasta lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati. Mis puudutab lepingulisi kohustusi eiravaid kliente, siis selles osas soovitasime andmete säilitamisel lähtuda nõude aegumise tähtaegadest.”

 

Kahe ettevõtte puhul selgus, et lisaks võlgnike isikuandmetele töödeldi vajadusel ka võlgniku perekonnaliikmete ja sugulaste isikuandmeid. Põhjendusena esitati võlgnikuga kontakti saamise ja tagasimaksete suuruse hindamise vajadus. Kolmandate isikute isikuandmete töötlemine taolistel juhtudel ilma nende isikute vastava nõusolekuta on lubamatu ning nendele ettevõttetele tehti ettepanek taoline andmete töötlemine lõpetada.

 

Seire tulemused näitasid, et korrektselt töötlesid isikuandmeid ainult kaks inkassofirmat: ITM Inkasso OÜ ja CKE Inkasso OÜ.

 

Kokku seirati 20 ettevõtet.

 

Seire kokkuvõte on leitav Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel.

 

 

Margit liivoja

avalike suhete nõunik

 

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner