Andmekaitse Inspektsioon seirab mobiilsetes seadmetes laste poolt kasutatavaid rakendusi

11. Mai 2015
PrintPDF Jaga

Andmekaitse Inspektsioon viib andmekaitse järelevalveasutuste üleilmses koostöös ühiselt peetava Interneti rehitsemise päeva (Internet Sweep Day) raames läbi mobiilsetes seadmetes kuni 13-aastaste laste poolt kasutatavate rakenduste seire. Luubi all on erinevate rakenduste andmete kogumise poliitika, nt milliseid andmeid kogutakse ning kas ja kellele neid võidakse edastada. Seirete initsiatiiv tuleb Üleilmselt Andmekaitse võrgustikult (GPEN - Global Privacy Enforcement Network) ning selle laiem eesmärk on inimeste teadlikkuse tõstmine isikuandmete kaitsega seotud õiguste osas, samuti julgustada organisatsioone ja ettevõtteid järgima hoolikamalt andmekaitse alast seadusandlust ja tegema tihedamat koostööd andmekaitse asutustega.

Seires osalemisest on teada andnud 30 andmekaitse asutust üle maailma, sh USAst, Kanadast, Austraaliast, Uus-Meremaalt, Hiinast. Eelmisel aastal oli seires osalejate arv 26. Taoline rahvusvaheline seire viiakse läbi kolmandat korda ja Eesti on neist kõigist ka alati osa võtnud. Käesoleva aasta rahvusvahelise interneti rehitsemise teema on laste privaatsus.

Üleilmse seire tulemused tehakse esialgse plaani kohaselt teatavaks käesoleva aasta septembris.

 

2014. aastal viis Andmekaitse Inspektsioon GPENi koostöö raames läbi seire, kus hinnati olukorda Eestis enimlevinud nutiseadmete rakendustes, mis puudutas isikuandmete töötlemise korda, selle leitavust ning arusaadavust.

 

GPEN on vastavalt OECD soovitusele 2008. aastal Kanada andmekaitse asutuse algatatud üleilmne koostööplatvorm, mis on osa andmekaitse asutuste võrgustikust International Enforcement Coordination. Lisainfo: https://www.privacyenforcement.net/

 

11. mai 2015

 

Margit Liivoja

avalike suhete nõunik


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner