Andmekaitse Inspektsioon kontrollis kliendiandmete töötlemist spordiklubides

9. Okt 2015

Andmekaitse Inspektsioon viis läbi seire spordiklubides, et saada ülevaade, kuidas spordiklubid töötlevad oma klientide isikuandmeid. Kuigi üldiselt oli pilt isikuandmete töötlemise osas hea, ei osanud spordiklubid põhjendada, miks nad küsivad oma klientidelt nt isiklike mobiiltelefonide numbreid. Enamik kontrollitud klubidest väitis, et telefoni teel nad oma klientidele reklaampakkumisi ei tee.

 

Inspektsioon kontrollis eraldi spordiklubide praktikat, kas klientide kontaktandmete kasutamine otseturustuspakkumiste saatmiseks vastab seaduse nõuetele. Elektroonilise side seadus näeb reklaampakkumiste tegemiseks ette nõude võtta inimeselt talle reklaami saatmiseks nõusolek. Oluline on eelkõige see, et igas pakkumises antakse selge ja lihtne võimalus edaspidistest pakkumistest loobumiseks. Loobumisvõimalus peab olema nii saadavas meilis kui ka SMSis. Tuli tõdeda, et päris mitu spordiklubi seda nõuet ei täitnud ja inspektsioon tegi neile ettepanekud oma praktika muutmiseks.

 

Spordi tegemine ja uute treeninghallide avamine on aina populaarsem, mistõttu tekib üha enam ka neid, kes seda võimalust kasutavad. Paljudele tuleb seega erinevate ankeetide, mis enne proovitreeningusse minekut näppu ulatatakse, täitmise kohustus tuttav ette. Tihtilugu aga inimesed ei mõtle taolises kiirustamises läbi, milliseid andmeid enese kohta nad ankeeti lahkelt kirjutavad ja mis neist andmetest edasi saab. Andmekaitse Inspektsioon tuletab siinjuures meelde, et enne erinevate ankeetide täitmist tasub mõelda, milliseid isikuandmeid on vajalik esitada ja soovitab kahtluse korral üle küsida, millisel eesmärgil mingeid andmeid küsitakse.

 

Loe seire kokkuvõtet inspektsiooni veebilehelt.

 

 

Margit Liivoja

avalike suhete nõunik


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner