Andmekaitse Inspektsioon: Euroopa kohtu otsus käsitleb üksnes turvakaameraid

10. Märts 2015

Andmekaitse Inspektsioon peab isiklike turvakaamerate kasutamist puudutava Euroopa Kohtu otsuse valguses vajalikuks jagada mõningaid selgitusi. Euroopa Kohtus 11. detsembril 2014 vastu võetud otsus käsitleb üksnes turvakaameraid. „See ei puuduta turiste, ajakirjanikke jt kaamerakasutajaid. See ei ütle, et eramu või kortermaja küljes oleva eraisikule kuuluva kaameraga ei või avalikku ruumi filmida. See ütleb vaid, et tegemist ei ole isiklikul eesmärgil filmimisega (isikliku otstarbe korral isikuandmete kaitse seadus üldse ei kohaldu), kui kaamera vaatevälja jääb ka avalik ruum. Seega ärgem takerdugem juriidilisse ülemõtlemisse!” kutsus Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep üles otsusesse rahulikult suhtuma.

Kui eraisikule kuuluv kaamera filmib avalikku ruumi turvalisuse tagamiseks, siis on tegu seaduses nimetatud turvakaameraga. Turvakaameraga filmimine tuleb vastava sildiga märgistada, kuid see ei ole keelatud. Keelatud on vaid seda salvestist muul eesmärgil kasutada - näiteks internetti meelelahutuseks üles laadida. Kokkuvõttes - sisuliselt ei ole midagi muutunud. Andmekaitse Inspektsioon soovitab kaamera paigutuse hästi läbi mõelda ja teisi inimesi mitte liigselt riivata. Eraisikute omavahelistesse eratülidesse inspektsioon järelevalve korras ei sekku. Inspektsiooni järelevalve läbiviimiseks peavad olema täidetud korrakaitse seaduse § 4 lg 2 tingimused.

 

Link Euroopa Kohtu otsusele: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=160561&pageIndex=0&doclang=ET&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=72840

 

 

10. märts 2015

 

Margit Liivoja

avalike suhete nõunik


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner