Andmekaitse Inspektsioon esitab õiguskantslerile aastaaruande

21. Aprill 2015
PrintPDF Jaga

Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep esitab täna õiguskantsler Ülle Madisele ettekande inspektsiooni 2014. aasta tegevuse kohta. Inspektsioon valvab infoga seotud põhiõiguste kaitse üle ja annab oma tegevusest aru õiguskantslerile ja põhiseaduskomisjonile.

Lisaks möödunud aastal tehtule tulevad kohtumisel kõne alla ka inspektsiooni 2015. aasta tegevusprioriteedid ja tulevikku suunatud soovitused. Otsese järelevalvetöö kõrval on inspektsioon ka analüüsi- ja ennetusasutus; seadus volitab inspektsiooni koostama rakenduslikke juhendeid. IT-valdkonna kiire areng toob kaasa rakendusliku abimaterjali pideva kaasajastamise vajaduse.

Nii on inspektsioonil tulnud jagada selgitusi tavalistele arvuti- ja nutiseadmete kasutajatele: eelmisel aastal valmisid juhised näiteks isikuandmete nutiseadmetest kustutamise kohta ja isiklike seadmete tööalase kasutamise kohta .

Kui mullu olid prioriteediks praktilised andmekaitse- ja infoturbe juhendmaterjalid, samuti selgitustöö e-äris, siis käesoleval aastal on inspektsiooni põhitähelepanu suunatud tervishoiu ja hoolekande valdkonnale. Tundlik info vajab hoolikat hoidmist, kuid samas ei tohi jääda andmekaitset ettekäändeks tuues seisma.

Juba täna kohtuvad inspektsiooni esindajad tervishoiu ja hoolekande valdkonna asutuste ja organisatsioonidega, et ühiselt arutada abistava juhendmaterjali koostamist isikuandmete töötlemise nõuete järgmise hõlbustamiseks. Aprillis alustas inspektsioon ka isikuandmete töötlemise praktilist järelevalvet arstiabi pakkuvates tervisekeskustes.

Sel aastal kontrollime Balti andmekaitseasutuste koostöö raames suuremate poekettide personaliteabe töötlemist. Samuti kontrollime inkassoettevõtteid, kasutatud arvuteid-telefone müüvaid ning tööautode elektroonilist jälgimist kasutavaid ettevõtteid, sideettevõtteid ning Maksu- ja Tolliametit.

Avaliku teabe alal viime läbi kõigi oma- ja maavalitsuste võrgulehtede seire, täiendame avaliku teabe üldjuhendit uute peatükkidega Euroopa Liidu tõukefondide kasutamise ja riigihangete läbipaistvuse asjus. Samuti on teravdatud tähelepanu all andmeturve riigi- ja omavalitsusasutustes, eriti infosüsteemide auditeerimise kohustuse täitmine. „Tuletan kõigi asutuste ja ettevõtete juhtidele meelde, et digiajastul on vilets teabeturve sama ohtlik kui katkine ukselukk või ripakil rahakott. Asutuse juht vastutab teabeturbe tagamise eest samapalju kui nt asutuse raamatupidamise korraldamise eest,” rõhutab Viljar Peep.

Inimeste suurema andmeturvalisuse huvides soovitab inspektsioon kõigil, sh ka ettevõtetel seadistada oma ametlik e-posti aadress (...@eesti.ee) ning kasutada seda ametlikus asjaajamises. See on lihtne, mugav ja turvaline ning aitab ühtlasi asjaajamist kiirendada. Asutustel soovitame juurutada teabevärava www.eesti.ee põhiseid veebidokumente.

 

 

 

Margit Liivoja

avalike suhete nõunik

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner