Sa oled siin

Pere Sihtkapital SA ja uuringufirma RAIT Faktum & Ariko OÜ menetluse hetkeseis

05.09.2023

Mõned nädalad tagasi oli meedias uudis Pere Sihtkapital SA poolt Tartu Ülikooli kaudu tellitud pereuuringutest, mida viis läbi uuringufirma RAIT Faktum & Ariko OÜ. Järgnevalt anname ülevaate menetluse hetkeseisust. Inspektsioon on teinud ettekirjutused Pere Sihtkapital SA-le ja uuringufirmale RAIT Faktum & Ariko OÜ. Samuti on järelevalvemenetluse raames saadetud järelepärimine Siseministeeriumile.

Inspektsiooni nõue on kustutada kõik uuringute ettevalmistamise ja läbiviimise käigus saadud, loodud ja kogutud andmed, kusjuures menetlusosalistel tuleb anda üksikasjalik ülevaade andmete kustutamise protsessist, st kus andmed olid, mis toiminguid nende kustutamiseks tehti jne. 

Siseministeeriumilt ehk Rahvastikuregistrilt kui vastutavalt töötlejalt soovitakse järelepärimise raames teada täpset õiguslikku alust andmete väljastamiseks Pere Sihtkapital SA-le. Inspektsioon ootab kinnitust, et ligipääs konkreetsete pereuuringutega seotud andmetele on suletud.

Hetkel läheb inspektsiooni tähelepanu sellele, et kõik õigusliku aluseta saadud isikuandmed saaksid kustutatud. Samuti soovib inspektsioon veenduda, millisel õiguslikul alusel antud uuringute jaoks isikuandmed väljastati.  Inspektsiooni eesmärk on järelevalvemenetlus viia läbi kiirendatud tempos, samas aga piisava põhjalikkusega, arvestades avalikkuse suuremat huvi ja tõstatunud teema prioriteetsust. Oluline on teadmine, et riik hoiab kogutud andmeid turvaliselt ja kõik andmekaitselised väärsuundumused saaksid juba eos õigele rajale tagasi pööratud.