Sa oled siin

Pakume tööd inspektoritele

04.03.2019

Andmekaitse Inspektsiooni eesmärk on aidata kujundada ühiskonda, kus väärtustatakse üksikisiku õigust eraelule ja riigi tegevuse läbipaistvust. Seetõttu tegeleme igapäevaselt nii infotehnoloogiliste kui õigusalaste küsimustega.  Lisaks on andmekaitse valdkonnas huvitavad ajad – möödunud aastal jõustus isikuandmete kaitse üldmäärus ning siseriiklikult on toimunud muudatused mitmetes õigusaktides. 

Otsime oma meeskonda kahte inspektorit, kelle tööülesanneteks on:

• järelevalve ja nõustamine isikuandmete kaitse õigusaktide alal

• järelevalve ja nõustamine avaliku teabe seaduse alal

• väärtegude kohtuväline menetlemine

• osalemine siseriiklikes või rahvusvahelistes töörühmades

Sobiv kandidaat omab:

• õigusalast kõrgharidust

• eesti keele oskust kõrgtasemel

• head suulist ja kirjalikku inglise keele oskust

• head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust nii kõnes kui kirjas

• oskust kirjutada juriidilist teksti lihtsalt ja arusaadavalt

• analüüsioskust ja iseseisvalt töötamise võimet

• vastavust ametnikule esitatavatele nõuetele

Kasuks tuleb:

• eelnev töökogemus avalikus sektoris või valdkonnas

• orienteerumine infotehnoloogias ning riigi infosüsteemis

• vene keele oskus

Inspektsioon pakub

• huvitavat ja arendavat tööd väikeses kollektiivis

• võimalust kaasa rääkida valdkonna arengus

• võimalust saada valdkonna eksperdiks


Palk: katseaja brutopalk 1250 eurot, hiljem 1640 eurot.


Tutvu ka inspektsiooni andmekaitsetingimustega, mis selgitavad, kuidas isikuandmeid töötleme kandideerimise korral: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/isikuandmete-tootlemine

Lisainfo

Tööle asumise aeg: Kokkuleppel.

Ametikoha asukoht: Tallinn

Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Kandideerimisavaldusi ootame 18. märtsini 2019 e-postile helve.juusu@aki.ee