Sa oled siin

Pakume tööd andmeturbeinspektorile

15.03.2019

Andmekaitse Inspektsiooni eesmärk on aidata kujundada ühiskonda, kus väärtustatakse üksikisiku õigust eraelule ja riigi tegevuse läbipaistvust. Seetõttu tegeleme igapäevaselt nii infotehnoloogiliste kui õigusalaste küsimustega.  Lisaks on andmekaitse valdkonnas huvitavad ajad – möödunud aastal jõustus isikuandmete kaitse üldmäärus ning siseriiklikult on toimunud muudatused mitmetes õigusaktides. 

Otsime oma meeskonda andmeturbeinspektorit, kelle tööülesanneteks on hinnata ettevõtete ja asutuste teabehalduse, andmekaitse ja infoturbe vastavust isikuandmete kaitse üldmääruse, isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse nõuetele, sealhulgas:

• viia läbi järelevalvemenetlusi isikuandmete töötlemise nõuete täitmise, eelkõige turvameetmete rakendamise üle

• viia läbi järelevalvemenetlusi avaliku teabe nõuete täitmise üle, eelkõige piiranguga teabe kaitse ja andmekogude pidamise üle

• kooskõlastada andmekogude asutamisi, muutmisi ja ümberkorraldamisi

• nõustada isikuid isikuandmete kaitse ja avaliku teabe alal

• vajaduse korral osalemine siseriiklikes või rahvusvahelistes töörühmades

Nõudmised kandidaadile

• infotehnoloogia alast kõrgharidust või eelduste olemasolul muud 

kõrgharidust

• eesti keele oskust kõrgtasemel

• head suulist ja kirjalikku inglise keele oskust

• head suhtlemis- ja eneseväljendusoskust nii kõnes kui kirjas

• analüüsioskust ja iseseisvalt töötamise võimet

• vastavust ametnikule esitatavatele nõuetele

Kasuks tuleb:

• eelnev töökogemus avalikus sektoris või valdkonnas

• orienteerumine infotehnoloogias ning riigi infosüsteemis

• vene keele oskus

• autojuhiloa olemasolu

Ettevõte pakub

• huvitavat ja arendavat tööd väikeses kollektiivis

• võimalust kaasa rääkida valdkonna arengus

• võimalust saada valdkonna eksperdiks


Tutvu ka inspektsiooni andmekaitsetingimustega, mis selgitavad, kuidas isikuandmeid töötleme kandideerimise korral: http://www.aki.ee/et/inspektsioon/isikuandmete-tootlemine

Lisainfo

Tööle asumise aeg: Kokkuleppel.


Tegemist on ametikohaga avaliku teenistuse seaduse mõistes.

Kandideerimisavaldusi ootame 1. aprillini 2019 e-postile helve.juusu(at)aki.ee