Sa oled siin

Millised ohud kaasnevad e-õppega?

25.03.2020
naine istub arvuti taga ja taustal sotsiaalmeedia märgid
Koolidel on kohustus tagada õppetegevuse toimumiseks suhtluskanalite toimimine

Nüüd kui peame elama mõnda aega eriolukorras, on e-suhtluse osakaal suurem ja see tähendab rohkem mega või gigabaite igapäevases andmevahetuses ka õppetegevuse läbiviimisel. Suur osa andmetest on seejuures isikuandmed. Osad lapsevanemad on näidanud üles muret, et kodust kooli info saatmisel jääb puudu kindlustundest või kui turvaline on kodutöid internetti üles laadida.

Samuti ollakse mures, kas kõikide äppide nutiseadmesse laadimine on ikka vajalik? Üldteada on ju see, et äpid on väga usinad igasuguseid isikuandmeid koguma. Alles hiljuti räägiti populaarsest kalkulaatori äpist, mis nõudis pääsu kõikide telefonikontaktideni. Teine küsimus seoses distantsõppega on, et kui usaldusväärsed on sotsiaalmeedia platvormid, grupid vms?

Koolidel on kohustus tagada õppetegevuse toimumiseks suhtluskanalite toimimine, aga see kuidas tagatakse, on koolide otsustada. Koolide just selles tähenduses, et otsuse teevad selleks pädevad isikud, mitte et iga õpetaja peab kõik läbi uurima ja otsustama. Õpetaja ülesanne on õpetada ja suhtluskanal on distantsõppe kontekstis vähemalt üks olulistest õppevahenditest.

Kuid alati saab ka ise enda privaatsust kaitsta. Väga mõistlik oleks ka enda privaatsuse tagamiseks igal õpilasel või nooremate kooliõpilaste vanematel vaadata üle oma igapäevases kasutuses olevad nutiseadmete seadistused, kas rakendused küsivad juurdepääsu ainult nendele andmetele, milleks seda on vaja. Andmekaitse kuldreegel igaks olukorraks on aga see, et inimene peab ise valvas olema, kui palju enda kohta andmeid kuhu sisestab. Kui tundub ülemäärane, tuleb julgeda küsida – milleks?

Oluline on leida kõigi jaoks sobivad võimalused

Inspektsioon leiab, et kõige olulisem on tänasel päeval distantsõppe aeg edukalt seljatada ja suhtlemiseks leida need võimalused, mis osapooltele näivad olema mugavaimad ja võibolla püüda kasutada pigem neid, mis juba nagunii õpilastel/õpetajal kasutusel on. Kuid mistahes valikute juures tuleb kindlasti olla ka kriitiline, s.t et enne kui võtta kasutusse uus teenus või laadida alla uus äpp, vaadata selle andmekaitsetingimusi. Mõistlik on arvestada sellega, et sageli ei pruugi olla tasuta masskasutusele suunatud platvormid ja nutiseadmete äpid andmekaitseliselt lõpuni usaldusväärsed. Usaldusväärsuse märk on kindlasti andmekaitsetingimuste olemasolu ja seda sellises esituses, et tavainimene on võimelise ka dokumendi sisust aru saama.

Kui käime e-poes kaupa ostmas, lähtume ju üldteadmisest, et ostuajalugu on teiste silmade eest kaitstud. Kui toimetame e-koolis, eeldame samuti, et kõik õppetegevusega seonduv ei ole kättesaadav neile, kes sellesse ei puutu.

Koolidel soovitame võtta üks hetk aega, et veenduda, kas kogu organisatsiooni andmetöötluse põhimõtted tagavad isikuandmete kaitse ja kas andmetöötlus lähtub ka eesmärgipärasuse ja minimaalsuse põhimõttest. Kui kool on otsustanud iga õpilase koduga suhtlemiseks küsida õpilase või tema vanema e-posti aadressi suhtluslistide jaoks, siis eesmärgi ja minimaalsuse põhimõte tähendab selle näite juures seda, et küsitud e-posti kasutataksegi ainult õppeinfo edastamiseks. Lisaks, kui vähegi võimalik, pole vaja suunata koolipere tegema veel lisa e-posti aadresse.