Menetlusuudised

PrintPDF Jaga

Rubriik ei kajasta kogu ülevaadet menetlusega seotud tegevustest

Kolmapäev, 24. Juuli 2019 - 8:52

Andmekaitse Inspektsiooni alustas 23. juulil 2019 haldusjärelevalvemenetlust Tartu Linnvalitsuse kui vastutava andmetöötleja tegevuse üle seoses volitamata isikutele ligipääsu saamisega rattaringluse kasutajate andmetele.

Tartu Linnavalitsus teatas intsidendist inspektsioonile 9. juulil....

Kolmapäev, 12. Juuli 2017 - 13:49

Kaamera paigaldamisel kortermaja trepikotta tuleb lisaks andmekaitsele arvestada ka omandiõigusest tulenevate piirangutega. Trepikoda on kõigi korteriomanike kaasomandis. See tähendab, et kaamerate paigaldamise üle saavad otsustada korteriomanikud ühiselt. Otsus kaameraid...

Kolmapäev, 7. Detsember 2016 - 12:57

Andmekaitse Inspektsiooni pöördutakse sageli murega, et üks või teine ettevõte ei võimalda tutvuda enda käsutuses olevate andmetega. Näeme oma igapäevatöö käigus, et ühelt poolt ei tea inimesed ise päris täpselt, mida ja kuidas on neil õigus küsida, teisalt aga ei ole ka ettevõtete...

Reede, 18. November 2016 - 11:23

Kui Andmekaitse Inspektsioon on teinud ettekirjutuse ning seda ettekirjutust tähtajaks ei täideta, on inspektsioonil õigus korraldada ettekirjutuse täitmine kolmanda isiku kaudu (...

Kolmapäev, 18. Mai 2016 - 16:01

Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 11 lõikele 6 on isikute krediidivõimelisuse hindamise või muul samasugusel eesmärgil kolmandatele isikutele edastamiseks mõeldud isikuandmete töötlemine lubatud üksnes...

Teisipäev, 17. Mai 2016 - 13:51

Ajalehtedes inimestele sünnipäevaõnnitluste ja lähedaste surma puhul kaastunde avaldamine on kauaaegne tava. Kuigi nendes kuulutustes töödeldakse isikuandmeid, mille kaitseks on...

Reede, 29. Aprill 2016 - 15:22

AvTS § 5 sätestab, kes ja mis osas on teabevaldajad. AvTS § 5 lõikest 2 ja lõige 3 punktist 2 tulenevalt on eraõiguslikud juriidilised isikud teabevaldajad teabe osas, mis...

Esmaspäev, 11. Aprill 2016 - 13:21

Vastavalt isikuandmete kaitse seaduse §14 lg 1 p 4 on isikuandmete...

Esmaspäev, 28. Märts 2016 - 10:48

Andmekaitse Inspektsioon on seisukohal, et Äripäev ei rikkunud kaebaja põhiõigusi, avaldades börsiinvestorite edetabeli koos investorite isikuandmetega. Väljaanne ei...

Reede, 18. Märts 2016 - 15:02

Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 40 lõige 1 sätestab, et asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabele kehtestatakse juurdepääsupiirang alates dokumendi koostamisest või saamisest ning kuni vajaduse möödumiseni...


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner