Tarbija: Sõidukite jälgimisteenus peab arvestama isikuandmete kaitsega

10. Dets 2015
PrintPDF Jaga

Erinevate ettevõtete töötajad on pöördunud inspektsiooni poole küsimustega, kas tööandjale kuuluva sõiduki kasutamise pidev jälgimine ka töövälisel ajal on seaduslik ja millistel tingimustel seda teha tohib.

Erinevate ettevõtete töötajad on pöördunud inspektsiooni poole küsimustega, kas tööandjale kuuluva sõiduki kasutamise pidev jälgimine ka töövälisel ajal on seaduslik ja millistel tingimustel seda teha tohib.



 

Sõidukite jälgimisteenus peab arvestama isikuandmete kaitsega 8


Kerli Kivistu
Kerli Kivistu, reporter


Sõidukid maanteel.
 
Sõidukid maanteel. Foto: Marko Saarm/Sakala

Erinevate ettevõtete töötajad on pöördunud inspektsiooni poole küsimustega, kas tööandjale kuuluva sõiduki kasutamise pidev jälgimine ka töövälisel ajal on seaduslik ja millistel tingimustel seda teha tohib.


Tasub meeles pidada, et antud soovitus ei ole asjakohane ainult sõidukite jälgimisseadmete kasutamisel, vaid näiteks ka nutiseadmete puhul, mis võimaldavad töötaja positsioneerimist.

«Olukord on üldiselt rahuldav ja me ei taha tehnilisi uuendusi kuidagi takistada. Meie soov on, et uuenduste juures ei unustataks töötaja õigust privaatsusele,» ütles seire läbi viinud inspektsiooni IT-nõunik Urmo Parm.

Andmekaitse Inspektsioon viis hiljuti läbi sõidukite jälgimise teenuse pakkujate seire. Kuna sõidukite jälgimis- ehk telemaatikateenusega kaasneb reeglina kokkupuude isikuandmetega, kaardistati seirega ettevõtete erinevaid kogemusi. Põhjalik küsimustik saadeti kaheksale ettevõttele, kelle veebilehelt selgus, et nad ka sellist teenust pakuvad.

Sõidukitele paigaldatud jälgimisseadme abil on võimalik saada ülevaade sõiduki asukohast, läbitud kilomeetritest, sõiduki kiirusest ja kütusekulust, samuti sellest, kui kaua sõiduk ühest punktist teise sõitis või erinevatel aadressidel peatus. Teenuse klientideks võivad olla nii ettevõtted, asutused kui eraisikud.

Kui kasutajad on isikustatud, tekivad jälgimisteenuse pakkujate infosüsteemi isikuandmed. Nendeks on jälgitava sõiduki kasutaja nimi, tema kontaktandmed, sõiduvahendi teekonna ja kasutaja elukoha andmed. Teenuse pakkuja muutub isikuandmete töötlejaks, kuid seda asjaolu paljud ettevõtted ei teadvustanud.

 

Postimees/Tarbija 9.12.2015: http://tarbija24.postimees.ee/3429443/soidukite-jalgimisteenus-peab-arvestama-isikuandmete-kaitsega#comments

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner