Riigiasutuste kodulehed on aastatega paranenud

28. Sept 2012
PrintPDF Jaga

Andmekaitse inspektsioon (AKI) uuris 46 riigiasutuse läbipaistvust ehk vaadati, kui palju ja selgelt jagavad ministeeriumide ja ametite-inspektsioonide kodulehed avalikku infot ning kui korras on nende dokumendiregistrid.

«Elame infoühiskonnas, kus avalikul võimul on järjest rohkem järjest paremini töödeldavat teavet inimeste kohta,» seletas AKI peadirektor Viljar Peep. «Kui see, kel on ligipääs avalikule võimule ja sellele teabele, teab järjest rohkem, aga tema tegevus pole piisavalt läbipaistev, siis tekivad käärid ja selge oht demokraatia kestlikkusele.»

Muu hulgas hinnati veebilehe kasutamise ja teabe leidmise lihtsust, teabe olemasolu asutuse tööaja ja vastuvõtu korralduse kohta, palgaandmete olemasolu. Lisaks näiteks seda, kui ligipääsetavad on dokumendiregistris olevad dokumendid ja kas nende AK-märge (asutusesiseseks kasutamiseks) on õigustatud.

Eeskujulik ministeerium

Kõige eeskujulikum oli haridusministeeriumi veebikodu, saades kümnest punktist kümme. Kõige kehvemini esines rahvusarhiiv, mis kogus vaid kuus punkti – puudulikud olid kontaktandmed, ametijuhendid, palgaandmed ning piiranguta e-kirjadele ei võimaldatud ligipääsu ja AK-märke olemasolu dokumentidel polnud alati põhjendatud.

«Nende igapäevase sisulise töö ehk selle üle, kui palju on meil digiarhiivi, on nad oma erialaringkondades väga uhked ja Euroopa riikidest kaugel ees,» kinnitas Peep. «Samas üldised asutustele käivad nõuded olid nõrgavõitu.»

27 asutusel ei olnud võrgulehel teavet, kuidas asutuses isikuandmeid töödeldakse – kui inimene saadab asutusse teabenõude, siis kas ta isikuandmeid ka kuskil näidatakse. «See tuleb asutustel läbi mõelda ja teave üles panna,» ütles Peep. «Siis teab inimene arvestada, kas kellegi peale kaevates ripub kaebus internetis kõigile vaatamiseks või mitte.»

Enim eksimusi oli töö­aegade ja vastuvõtu korraldamise osas, kus esines probleeme 34 asutusel. Tihti oli kodulehel olemas vaid asutuse juhi vastuvõtuaeg, mis oli reeglina väga lühike, kuid puudus üldine vastuvõtukorraldus. Mõnel asutusel olid avalikustatud ainult selle juhi palgaandmed, kuigi ka kõigi teiste ametiisikute palgad peaksid olema avalikud.

On ka asutusi, kus ei võimaldata dokumendiregistris olevatele avalikele e-kirjadele ligipääsu ja vahel olid AK-märked ilma hea põhjuseta või puudus põhjendus üldse. Juhtus, et kaks asutust kirjutasid teineteisele kirju, samas kui juurdepääsupiirangu põhjuseks oli «asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokument, mida dokumendiregistris ei registreerita».

Hästi või rahuldavalt

Personalikäskkirjadele, nagu puhkustele lubamine, nende tühistamine, lähetustele saatmine, oli palju erinevaid juurdepääsupiirangu aluseid alates välissuhtlemise kahjustamisest ja ärisaladusest delikaatsete isikuandmeteni.

«Ilmselt oli siis tegemist teabega rassi, seksuaalse sättumuse, tervise või muu kohta,» muigas Peep. Tegelikult peaks selline info reeglina olema avalik.

Peep lisas, et üldiselt täidavad seiratud asutused seaduse põhinõudeid hästi või rahuldavalt ja kui dokumentidega tegeleb mitu tuhat inimest, võib vigu ikka esineda. Kui AKI nimetas seiret valgusfooriprojektiks, siis ükski asutus punase värvi tasemel ei esinenud.

Peebu sõnul on selliseid seireid läbi viidud juba 2009. aastast. Kui toona tehti keskasutuste võrgulehtedest esimene kokkuvõte, olevat pilt olnud kole.

«Suuremal osal asutustest oli suuri puudusi,» kinnitas ta. «Oli näiteks ministeeriume, kel polnud dokumendiregistri avalikku vaadet – pandi Exceli tabel, mida kord kuus uuendati.» Polevat olnud ühtegi asutust, millel oleks kõik korras.

Parimad ja kehvemad

Kuigi andmekaitse inspektsioon nimetas riigiametite kodulehtede seiret valgusfooriprojektiks, ei saanud punase värvi tasemel punkte keegi (maksimaalselt oli võimalik saada 10 punkti).

Haridusministeerium    10

Põllumajandusministeerium    9,5

Sotsiaalministeerium    9,5

Andmekaitse inspektsioon    9,5

Keskkonnaamet    9

Põllumajandusamet    9

Ravimiamet    9

Keskkonnainspektsioon    9

Riigikantselei    9

Riigikontroll    9

Maa-amet    7,5

Politsei- ja piirivalveamet    7

PRIA    7

Päästeamet    7

Veeteede amet    7

Riigikohus    7

Lennuamet    6,5

Patendiamet    6,5

Riigi infosüsteemi amet    6,5

Rahvusarhiiv    6

Allikas: andmekaitse inspektsioon

Kirjutab Postimees

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner