Postimees: Viljar Peep: teine riik ei saa jagada meie haiglale korraldusi

15. Sept 2014
PrintPDF Jaga

Andmekaitse inspektsiooni peadirektori Viljar Peebu hinnangul on raske öelda, miks eiras Venemaa uurimisasutus augusti lõpul Narva haiglale saadetud infonõudega kehtivaid reegleid, kuid igal juhul oli see tema sõnul lugupidamatu samm.

Peebu sõnul on piiriülese kuritegevuse tõkestamiseks vaja küll tõhusat koostööd ning naabrite juures avastatud narkokuriteod vähendavad uimastikaubanduse riski ka Eestis. «Kuid pole vahet, kas vajatakse terviseandmeid või vähem tundlikku infot – õiguskaitseasutuse nõue anda talle teavet on võimu teostamine,» ütles ta Postimehele.

Peep märkis, et Eesti on iseseisev riik ja siin teostavad võimu vaid meie asutused. «Kui teine riik vajab Eestist mis tahes teavet, siis ei saa ta jagada korraldusi meie kodanikele, meie haiglatele. Eesti-Vene õigusabilepingu kohaselt küsitakse kriminaaluurimiseks vajalikku teavet prokuratuuri kaudu. Eesti prokuratuuri niisugune pöördumine jõudnud ei olnud,» lausus ta.

Inspektsiooni juhi sõnul on raske öelda, miks Vene pool reegleid eiras. «Eeldada võib kas teadmatust või mugavust. Igal juhul näitab niisugune nõudmine lugupidamatust,» ütles Peep.

Vene Föderatsiooni uurimisasutus saatis augusti lõpus Narva haiglale infonõude seoses 20. augustil narkokuriteo uurimiseks algatatud kriminaalasjaga ning soovis saada ühe Narva elaniku ravimise ja diagnoosi kohta käivaid andmeid. Enne uurimisasutusele vastamist pöördus Narva haigla andmekaitse inspektsiooni poole, et uurida, kas asutus on ikka kohustatud patsiendi delikaatseid isikuandmeid välja andma.

Inspektsioon viitas eelmisel nädalal saadetud vastuses Eesti ja Venemaa vahel kehtivale õigusabilepingule ning kinnitas, et Vene Föderatsiooni asutustel ei ole sellisteks päringuteks õigust ja Eesti tervishoiuasutused vastavaid andmeid väljastada ei saa.  Avaldatud: Postimehes 14. sept 2014  http://www.postimees.ee/2918385/viljar-peep-teine-riik-ei-saa-jagada-meie-haiglale-korraldusi  

 

Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner