Postimees: Millal võib tööandja edastada töötaja isikuandmeid?

17. Märts 2015
PrintPDF Jaga

Tööandja peab töötajate isikuandmete edastamisel usaldusisikule lähtuma isikuandmete töötlemise eesmärgist, kirjutab andmekaitse inspektsioon (AKI) oma kodulehel.

AKIlt on uuritud, kas tööandja võib keelduda andmast töökollekiivi usaldusisikule töötaja individuaalsete töönäitajate edastamisest, kui töötaja pole sellega nõus.

Kuigi töötajate usaldusisikul on õigus töödelda ka isikuandmeid ning muud konfidentsiaalset teavet, ei tähenda see, et usaldusisikul on õigus saada kõikvõimalikku konkreetse töötaja kohta käivat informatsiooni. Andmete avaldamisel tuleb lähtuda isikuandmete töötlemise eesmärgipärasuse ja minimaalsuse põhimõtetest, st andmete avaldamiseks peab olema selge ja põhjendatud eesmärk ning andmeid võib avaldada üksnes sellises ulatuses, milles need on eesmärgi saavutamiseks vältimatult vajalikud.

Töötajate usaldusisik on töötaja, kelle on valinud töötajate üldkoosolek oma esindajaks töösuhete küsimustes tööandjaga. Usaldusisik ja tööandja peavad tegema koostööd vastastikuse usalduse alusel ja heas usus, võttes arvesse töötajate ja tööandja õigusi, kohustusi ja huve. Muuhulgas on usaldusisikul õigus tutvuda takistamatult töötingimuste, sealhulgas töökorraldusega ning saada tööandjalt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet.

 

Postimees (Tarbija) 16.03.2015 http://tarbija24.postimees.ee/3124491/millal-voib-tooandja-edastada-tootaja-isikuandmeid

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner