Postimees: Ligi pooled Facebooki kaebused suunatakse kohtusse

14. Aprill 2015
PrintPDF Jaga

Andmekaitse Inspektsioon (AKI) kirjutas oma 2014. aasta aruandes, et kaebused isikuandmete töötlemise kohta suhtluskeskkondades puudutavad peamiselt Facebookis avaldatud laimu. Neist umbes pooltel juhtudel soovitas inspektsioon kaebajal kohtusse pöörduda. 

Allolevalt on toodud mõned näited, millega AKI 2014. aastal kokku puutus. 

  • Kodanik kaebas, et Facebookis on tehtud tema fotodega suvalist nime kasutades libakonto. Kaebaja kahtlustas, et konto on teinud ja fotod avalikustanud endine abikaasa. Inspektsioon alustas riiklikku järelevalvemenetlust, mille käigus tegi endisele abikaasale järelepärimised, millele ei vastatud. Edasine avalikustamine siiski lõpetati, mistõttu sai menetluse lõpetada.
  • Kodanik kaebas blogis avaldatu peale. Kaebus jäeti rahuldamata, kuna isiku kohta on samad andmed leitavad mujal meedias ja pooltel tuleks vaidlust jätkata tsiviilkohtus. AKI võttis arvesse asjaolu, et antud blogi pidaja on juba kohtus käinud ja võitnud, mistõttu on sama õigus ka kõnealusel kodanikul.
  • Mitmete isikute kontaktandmed on avaldatud portaalis Livejournal.com. Portaal on registreeritud USA-s ja inspektsioonil puuduvad võimalused koostööks. Küll aga saatis AKI portaalile pöördumise ja juhtis antud probleemile tähelepanu. Samas kaebajat otseselt aidata ei ole võimalik.
  • 2014. aastal jõudis lõpuni veebilehe pidu.eu vastu algatatud massiline kaebuste saaga, kus portaali haldav isik lõpuks eemaldas kaebajate kontod ning lisas võrgulehele teabe, kuidas inimesed saavad ise lehe poole pöörduda. Kasutajakontod loodi tagaselja Facebooki kontodest, mis olid rakendustele avatud.
  • Ühe juhtumi puhul külastas isik kaebuse esitanud kodaniku alaealise poja Facebooki kontot ning kopeeris endale sealt pildi, millel oli kujutatud kaebaja koos oma alaealise tütrega. Pilt kopeeriti mitte seotud inimese Facebooki seinale avalikuks näitamiseks. Kaebuse kohaselt ei olnud poeg oma Facebooki kontot piisavalt turvanud, mistõttu oli see kõigile kättesaadav. Kaebaja soovis AKI sekkumist, kuna pildi avaldamine väidetavalt kahjustas tema mainet. Menetlust ei alustatud, kuna amet leidis, et inimesel on võimalik pöörduda pildi avaldaja poole nõudega nimetatud pildi eemaldamiseks. Samuti on tal võimalik pöörduda Facebooki poole ning teavitada ebasobiva pildi levitamisest võõraste isikute poolt. Arvestati ka asjaoluga, et tegemist oli juba varasemalt avaldatud andmete taasesitamisega – vaidlusi tekitanud pilt oli avalik ning kõigile kättesaadav.

Postimees 10.04. 2015 http://www.postimees.ee/3152235/ligi-pooled-facebooki-kaebused-suunatakse-kohtusse

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner