Postimees: Äpid tunnevad liigset huvi isiklike andmete vastu

12. Sept 2014
PrintPDF Jaga

Seoses mobiilirakenduste populaarsuse plahvatusliku kasvuga taotlevad paljud neist juurdepääsu suurele hulgale isikuandmetele, sealjuures adekvaatselt selgitamata, kuidas seda informatsiooni kasutatakse.       

Ülemaailmse Andmekaitse võrgustiku poolt läbi viidud seires uuriti, millistele andmetele populaarsemad mobiiliäpid juurdepääsu küsivad ja millisel määral äppide turustajad tarbijaid oma privaatsuspraktikatest informeerivad, teatas andmekaitse inspektsioon.

Seire viis läbi 26 andmekaitse asutust üle maailma käesoleva aasta mai kuu jooksul. Kokku uuriti 1211 mobiilirakendust, sh Apple’i ja Androidi ühisrakendusi, tasuta ja tasulisi äppe, avaliku sektori ja erasektori pakutavaid äppe, mängu- ja terviseäppe, samuti uudiste- ja pangaäppe.

Seire läbiviijad hindasid ka seda, kas küsiti vajaduspõhiseid andmeid, kui arusaadavalt tarbijatelt neid küsiti ja kas selgitati piisavalt, milleks andmeid kasutatakse.

Peamised järeldused, milleni üleilmse seire käigus jõuti, olid: 3/4 kõikidest kontrollitud rakendustest nõudsid üht või mitut ligipääsu kõige üldisemale infole nagu kasutaja asukoht, seadme ID, juurdepääs mõningatele teistele kontodele, kaamerale ja kontaktidele; 59 protsendil juhtudel oli rakenduse installeerimisele eelnevalt privaatsussätteid käsitlevat infot kas keeruline leida või polnud see piisav. Samuti ei pakutud piisavalt teavet, miks mingeid andmeid küsiti ja kuidas seda infot kasutatakse. Peaaegu kolmandiku rakenduste  puhul leiti, et küsiti andmeid, mis ei olnud rakenduse kasutamise seisukohalt olulised; ligi 43 protsendil rakendustest ei olnud korralikult kasutatavad väikestel ekraanidel ning ainult 15 protsenti rakendustest pakkusid põhjalikku selgitust, kuidas andmeid kogutakse, kuidas kasutatakse ja millistel tingimustel avalikustatakse.

On oluline märkida, et kõige populaarsemad rakendused said ka eraelu puutumatuse kaitse järgimise eest kõige kõrgemad hinnangud, mis näitab, et info kogumise eesmärgi korralik selgitamine tarbijale ei avalda kuidagi allalaadimistele negatiivset mõju.

Probleemid, mis seire käigus ilmnesid, andsid tõuke järeltegevusteks: tulevikus kavatsetakse jõuda konkreetsete ettevõtete/organisatsioonideni, kes äppe loovad, samuti plaanitakse koostada mobiilirakenduste privaatsussätete kasutamise süvaanalüüs.                                                                                                                   

GPEN on vastavalt OECD soovitusele 2008. aastal Kanada andmekaitse asutuse algatatud üleilmne koostööplatvorm, mis on osa andmekaitse asutuste võrgustikust International Enforcement Coordination. Võrgustiku eesmärgiks on töötada välja normid piiriülese andmekaitse järelevalve edendamiseks.


                                                                          


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner