Läänlane: Andmekaitse avalikustas Läänemaa omavalitsuste veebilehtede edetabeli

8. Okt 2014
PrintPDF Jaga

Andmekaitse inspektsiooni hinnangul on Läänemaa valdadest parim veebileht Hanila vallal. Väga head on ka Lääne-Nigula ja Martna valla veebilehed.

Inspektsioon andis punkte kümne parameetri - asutuse kontaktide ja tööaja, privaatsuspoliitika, riigihangete, ametijuhendite, eelarve, põhimääruste ja arengukavade, e-kirjade avalikustamise, andmekaitse märgete ning dokumendiregistri kasutusjuhendi - olemasolu eest.

Hanila teenis kümnest võimalikust üheksa punkti. Pool punkti kaotas vald e-kirjade puuduliku avalikustamise ja teise pool punkti kontaktide ning tööaja avalikustamise eest.

Läänemaa mustas nimekirjas on Noarootsi ja Nõva valla veebilehed, mis said teistest tunduvalt vähem punkte.

Üle Eesti valis tippjuristidest, ühiskondlike organisatsioonide ja riigiasutuste esindajatest koosnev andmekaitse inspektsiooni nõukoda välja kaks parimat veebilehtede haldajat, kelleks osutusid suurematest omavalitsustest Põlva vald ning väiksematest Torma vald.

Inspektsioon viis läbi kõigi 215 omavalitsuse võrgulehtede seire, mille toimumisest omavalitsusi ka eelnevalt teavitati. Veebilehtete kontrollimisel pöörati tähelepanu asutuse kontaktteabe leitavusele, privaatsuspoliitika olemasolule, infole käimasolevate ja läbiviidud riigihangete kohta, ametnike ametijuhendite, eelarve, põhimääruse ja arengukava ning palgaandemete avalikustamisele, piiranguta dokumentide klõpsatavale juurdepääsule dokumendiregistri kaudu, juurdepääsu piirangute aluse ja aja märkimisele, samuti hinnati dokumendiregistrite kasutusjuhendite olemasolu ja informatiivsust. Hindamisel kasutati nn valgusfoorisüsteemi ehk omavalitsused jagunesid vastavalt punktide arvule kas rohelise (8-10 p), kollase (5-7,5 p) või punase (0-4,5 p) värvi alasse.

„Esimene taoline seire kohalike omavalitsuste võrgulehtede osas viidi läbi 2011. aastal ja on meeldiv tõdeda, et olukord on muutunud kõvasti paremaks,” märkis andmekaitse inspektsiooni peadirektor Viljar Peep. „Mõningast segadust võis märgata dokumentidele dokumendiregistri kaudu juurdepääsu võimaldamise ning juurdepääsupiirangute kehtestamise osas,“ lisas ta.

Seire eesmärgiks oli kontrollida omavalitsuste võrgulehtedel teabe avalikustamise vastavust avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetele ning hinnata teabe leidmise lihtsust ning asutuse tegevuse läbipaistvust.

Läänemaa omavalitsuste koduleheküljed

Hanila 9 p

Lääne-Nigula 8,5

Martna 8

Haapsalu, Lihula, Ridala, Vormsi 7

Kullamaa 6,5

Noarootsi 4

Nõva 4,5

Läänlane. | 8. Oktoobril 2014, kell 12:45 | Postitas: Tarmo Õuemaa http://www.laanlane.ee/article/andmekaitse-avalikustas-l%C3%A4%C3%A4nemaa-omavalitsuste-veebilehtede-edetabeli

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner