EPL: Andmekaitse Ossinovskile: erinevalt nõukogude ajast ei ole mittetöötamine kõlblusvastane

9. Mai 2017
PrintPDF Jaga

Ossinovski plaan selgitada välja mitteaktiivsed, nn NEET-noored on põhiseadusega vastuolus.

Eesti Päevaleht kirjutas veebruaris noortest, kes ei õpi ega käi tööl. Neid on eri andmetel umbes 30 000. Probleemiga hakkas tegelema sotsiaalministeerium. Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski plaan nägi ette eri registrite baasil välja töötada tehniline lahendus, mis kuvab kohalikele omavalitsustele mitteaktiivsete noorte nimekirja. Seepärast esitas sotsiaalministeerium andmekaitse inspektsioonile (AKI) arvamuse avaldamiseks maksukorralduse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu.

AKI ei nõustu, et eelnõuga kavandatavat tegevust saab paigutada tervise, kõlbluse, teiste isikute ja avaliku korra kaitse vajaduse alla. „Erinevalt nõukogude ajast ei ole mittetöötamine kõlblusvastane,” teatas inspektsioon.

Avaliku korra kaitse alla saaks inspektsiooni hinnangul paigutada õigusrikkumistega seotud tegevused (nt koolikohustuse mittetäitmine). Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse kohaselt kehtib koolikohustus üksnes kuni põhihariduse omandamiseni või isiku 17-aastaseks saamiseni.

Kohustust hõivatud olla pole

„Seega pärast kohustusliku hariduse omandamist või vanuse saavutamist ei ole noorel enam kohustust olla hõivatud. Mittehõivatusest ei saa teha ka järeldust, et kõik mittehõivatud noored on automaatselt potentsiaalsed kurjategijad. Sellise põhjendusega seiret saaks põhiseaduse valguses õigustada üksnes nende noorte puhul, kes on juba sattunud seadusega pahuksisse,” teatas AKI.

Inspektsioon kirjutas, et kavandatav tegevus lähtub sotsiaalriigi ideest, kuid inspektsiooni hinnangul on küsitav, kas sotsiaalriigi idee ja põhiseaduse 28. paragrahv (mis muu hulgas ütleb: „Riik soodustab vabatahtlikku ja omavalitsuse hoolekannet”) õigustavad inimese eraellu sekkumist tema enda tahtmata. Seda enam, et nimetatud paragrahv räägib puuduse korral abi saamise õigusest, kuid ei saa eeldada, et kõik mittehõivatud noored elavad puuduses.

Loe edasi Eesti Päevalehest..


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner