Delfi: LOE kirja, milles andmekaitsjad soovitavad maksuameti kindlasti osadest lisaõigustest ilma jätta

27. Juuli 2015
PrintPDF Jaga

Andmekaitse Inspektsioon (AKI) saatis rahandusministeeriumile arvamuse maksukorralduse seaduse täiendamise eelnõu kohta soovitades maksuamet teatud lisaõigustest ilma jätta.

AKI peadirektori ülesannetes arendusdirektor Kaja Puusepp kirjutab rahandusminister Sven Sesterile muuhulgas, et eelnõuga nähakse ette ka elektroonilise side seaduse täiendamine kohustusega anda MTA-le andmeid sideteenuse osutaja kliendi ja tema arvete kohta.

"Kõnealune sideandmete säilitamise säte ESS-s põhineb EL direktiivil 2006/24/EÜ (millega muudeti direktiivi 2002/58), kuid 2014. a otsustas (kohtuasjad C-293/12 ja C-594-12) Euroopa Kohus, et nimetatud säte direktiivis on õigusvastane.

Sellest tulenevalt leiame, et olukorras, kus sideandmete säilitamise kohustuse saatus üleüldiselt on lahtine, ei tohiks astuda samme nende andmete kasutusala laiendamiseks.

Samuti märgime, et väljend "teenuse eest esitatud arve andmed" on ebaselge. Kliendile esitatud arve võib sisaldada erineva detailsusastmega mitmeid andmeid tarbitud sideteenuse sisu kohta. Teeme ettepaneku jätta elektroonilise side seaduse muudatused eelnõust välja," soovitab AKI juht.

Ühtlasi pani Puusepp rahandusministrile südamele, et "stipendiumi saajate andmete avalikustamine on ilmselge eraelu puutumatuse riive, mida võiks seadusega ette näha üksnes juhul, kui selleks on väga selged ja ülekaalukad põhjused. Praegusel juhul selliseid põhjuseid välja toodud ei ole."

AKI täismahus kirja saate lugeda SIIT.

Delfi: 27. juuli 2015 http://arileht.delfi.ee/news/uudised/loe-kirja-milles-andmekaitsjad-soovitavad-maksuameti-kindlasti-osadest-lisaoigustest-ilma-jatta?id=72003619

 

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner