Delfi: Jurist: ei saa välistada sõiduki asukoha andmete seostamist füüsilise isikuga

21. Sept 2015
PrintPDF Jaga

Andmekaitse inspektsioon on asunud uurima, kas autode jälgimisteenust pakkuvate ettevõtete tegevus on kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse nõuetele. Advokaadibüroo Sorainen vandedvokaadi ning infotehnoloogia ja andmekaitse valdkonna juhi Mihkel Miidla sõnul, ei saa välistada, et sõiduki asukoha andmed ei ole seostatavad konkreetse füüsilise isikuga.

Seaduses on isikuandmete mõiste sisustatud väga laiaulatuslikult – hõlmates endas mis tahes andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.

„Eraldivõetuna sõiduki asukohaandmed ei pruugi alati olla seostatavad konkreetse füüsilise isikuga, kuid välistatud see siiski ei ole. Juhtudel, kus sõiduki asukohaandmed on seostatavad mõne tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, on tegemist isikuandmetega ning nende töötlemisel peab jälgima kehtestatud nõudeid,” selgitas Miidla Ärilehele.

Suuremat riski näeb Miidla antud teema puhul pigem telemaatikateenuseid kasutavate ettevõtjate jaoks, kuna neile on eeldatavasti teada, et kes töötajatest mõnda konkreetset sõidukit mingil ajahetkel kasutanud on.

„Isikuandmete töötlemiseks mingil eesmärgil peab olema vastav õiguslik alus. Põhimõttelisel tasandil ei tohi isikuandmete töötlemine ülemäära kahjustata andmesubjekti õigustatud huve, milleks antud juhul on eelkõige õigus eraelu puutumatusele,” rõhutas Miidla.

Delfi Ärileht 20.09.2015 http://arileht.delfi.ee/news/uudised/jurist-ei-saa-valistada-soiduki-asukoha-andmete-seostamist-fuusilise-isikuga?id=72487801

 


Päästa Liisa ID!
TerviseandmeteKaitsefoorum
targalt internetis bänner