Sa oled siin

Majandusinfoportaalide andmetöötluse õiguslik hinnang on avalik

15.09.2020
tekst pildil ütleb, et majandusinfoportaalidele koostatud õiguslik hinnang on avalik

Andmekaitse Inspektsioon avaldas majandusinfoportaalide seire käigus koostatud andmetöötluse õigusliku hinnangu, millega saab tutvuda Andmekaitse Inspektsiooni veebiraamatukogus. Dokumendi saab samuti alla laadida SIIT (704.29 KB, PDF).

Kõik infoportaalid on saanud inspektsioonilt võimaluse esitada õiguslikule hinnangule vastuväited ning seire järgmises etapis vastab inspektsioon esitatud vastuväidetele. 

Seire läbiviimise eesmärgiks on olnud selgitada välja, millises ulatuses vastab majandusinfoportaalide isikuandmete töötlemine isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele.

Järgida tuleb andmetöötluse põhimõtteid

Andmetöötluse põhimõtete järgimine on digiühiskonnas oluline, sest interneti otsingumootoritesse jõudvad isikuandmed hakkavad seal paratamatult elama oma elu. Kui võrrelda näiteks infoportaali majapidamisüksusega füüsilises maailmas, siis nii nagu majapidamisse pääseb uksest ning elanike asjad ei vedele avalikult aia taga tänaval, peavad ka infoportaalid tegutsema omas ruumis, mitte paiskama kogu info igaveseks ajaks internetti. 

Isikuandmeid saab töödelda vaid konkreetse ülesande täitmiseks. Kui ülesanneteks on tagada ühiskonnale nii juriidilise isiku esindusõiguse ja usaldusväärsuse kontroll kui ka lisaks füüsilise isiku krediidivõimekuse kontroll, siis sellest lähtuvalt tulebki andmeid töödelda, arvestades eesmärgipärasuse, minimaalsuse ja asjakohasuse põhimõtetega.

Inspektsioon esitab igale majandusinfoportaalile tähtaja, milliseks kuupäevaks peavad portaalid oma tegevuse viima kooskõlla isikuandmete kaitse üldmäärusega ning esitama õigustatud huvi analüüsi. Nii mõnedki infoportaalid on juba alustanud muudatuste tegemist ning astumas konkreetseid samme andmetöötluse kooskõlla viimiseks vajalike andmekaitse nõuetega ning selle üle on inspektsioonil hea meel.