Sa oled siin

Laste terviseandmed

29.08.2013

Täna kajastati mitmes ajakirjandusväljaandes juhtumit, kus lasteaiale ei antud teada lapse epilepsiahaigusest. Ekslikult peeti probleemiks isikuandmete kaitse seadust, mis takistavat laste terviseinfo liikumist koolidesse-lasteaedadesse. On tõsi, et terviseandmed on tundlik teave ja selle liikumine peab olema kontrolli all. Kuid kui lapsel on tervisehädad, millega tuleb õppe- ja kasvatustöös arvestada, siis peaks iga vastutustundlik lapsevanem sellest haridusasutusele teada andma ning arst peaks sellele lapsevanema tähelepanu juhtima. Kuid kui lapsevanem seda ei tee ja seab nii tõsisesse ohtu lapse tervise, siis mida peaks tegema sellise terviserikke diagnoosinud arst? Sel juhul lähtutakse vajadusest kaitsta inimese elu ja tervist, jättes arsti kutsesaladuse hoidmise kohustuse kõrvale. Nii sätestavad võlaõigusseaduse § 768 ja isikuandmete kaitse seaduse § 14 lg 2 p 2.

 

Kontrollimaks, kas laste terviseinfo liikumises võib esineda probleeme, peab Andmekaitse Inspektsioon kiirkorras nõu asjaomaste ametkondadega ning teeb vajadusel täiendavat teavitustööd.