Sa oled siin

Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis ettekirjutuse

13.05.2013

Lasnamäe Linnaosa Valitsus täitis Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutuse kustutada osa küsitlusankeetidega kogutud välismaalaste andmetest. Lisaks tegi inspektsioon linnaosavalitusele ettepaneku kustutada ka rahvastikuregistrist saadud 19 708 välismaalase andmed. Siseministeeriumile kui rahvastikuregistri pidajale tegi inspektsioon ettepaneku väljastada edaspidi otsepostituseks isikuandmeid üksnes aadressidena, ilma nimedeta.

Lasnamäe Linnaosa Valitsusele väljastati mullu rahvastikuregistrist 19 708 täisealise mittekodaniku andmed: nimi, vanus, aadress. Selle põhjal saadeti 6000-le inimesele kutsed tulla teabepäevale, kusjuures kutsed ei olnud nimelised. Teabepäeval täitsid kutsutud enda kohta 320 isikuankeeti.

Linnaosa valitsus põhjendas registriandmete kogumist eesmärgiga lõimida välismaalasi Eesti ühiskonda ning saata neile infovoldikuid ja informatsiooni. Andmeid sooviti säilitada tähtajatult, kuna lõimimine ja täiskasvanute koolitamine on pidev ja otsalõppematu protsess.

Antud juhul kasutati 19 708 inimese registriandmetest vaid kolmandikku ning sedagi vaid ühekordseks tegevuseks (teabepäeva kutsete saatmiseks). Nii suur andmehulk vananeb kiiresti ning selle tähtajatu säilitamine kujutab endast seadusega keelatud rahvastikuregistri dubleerimist.

Inspektsioon leidis, et konkreetseteks tegevusteks saab omavalitsus alati vajalikke kehtiva seisuga isikuandmeid rahvastikuregistrist küsida. Inspektsioon pidas lubamatuks isikuandmete suuremahulist, üldsõnalisel eesmärgil tähtajatut varumist.

Inspektsioon toonitas nii Siseministeeriumile kui linnaosavalitsusele, et isikuandmete suuremahuline väljastamine rahvastikuregistrist nii äriliseks kui mitteäriliseks otsepostituseks (infovoldikute saatmiseks) peab piirduma aadressandmetega ning mitte sisaldama nimesid.

Ettepanekule ootab inspektsioon vastuseid 10. maiks.

Lasnamäe Linnaosa Valitsuse korraldatud välismaalaste teabepäeval 21.10.2012 täidetud 320 isikuankeedi andmestikku pidas inspektsioon samuti ülemääraseks. Tähendust ei oma, et ankeedid täideti vabatahtlikult. Seadus lubab ametiasutusel koguda üksnes neid isikuandmeid, mida neil on oma kohustuste täitmiseks otseselt vaja. Erinevalt ettevõtetest ei saa ametiasutus õigustada ülemääraste isikuandmete kogumist isiku nõusolekuga. Ametiasutus teostab oma tegevusega avalikku võimu ning võimu teostamine saab tugineda ainult ja üksnes seadusele.

Kuna Lasnamäe Linnaosa Valitsus esitas järelevalve käigus täiendavaid põhjendusi ankeetandmete vajalikkuse kohta, pehmendas inspektsioon oma esialgset ettekirjutust. Kõigi ankeetandmete kustutamise asemel lubati muudetud ettekirjutuse kohaselt  säilitada välismaalase nimed ja kontaktandmed ning koolitusteave, et suhelda konkreetselt koolitustegevusse lülitunud inimestega. Linnaosa valitsus teatas inspektsioonile ettekirjutuse täitmisest ja ülemääraste ankeetandmete kustutamisest.